Datum Rubrik Alternativ
2022-03-01 Gårdschips fortsätter att driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 Tuggar på med chips men lösvikt dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Smakar bättre och bättre Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Börjar ser ljusare ut Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-02 Stärker bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Återhämtning men COVID-19 är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Rootfruit - Försäljningsrekord för Gårdschips Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Guidar ner helårsprognosen på grund av COVID-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Levererar enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Exotic Snack tar marknadsandelar Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Ett nyttigare alternativ till portföljen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Oct 2019 | Premium Snacks

Ett nyttigare alternativ till portföljen

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips samt Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolaget använder sig av en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera kanaler: dagligvaruhandeln, servicehandeln och hotell och restaurangbranschen (HORECA). I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark position i segmentet för premiumsnacks. Vi ser en försäljningstillväxt om 8% för 2020 drivet av 1) kapitalisering av cross-selling mellan ”gamla” Rootfruit och Exotic Snacks 2) ökad kapacitet inom Gårdschips och 3) expansion internationellt. Utifrån bolagets tillväxttakt och växande lönsamhet bedömer vi att det motiverade värdet för Rootfriut uppgå till 11–12 kr. Därmed ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Ökande intresse att hålla sig i form

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer snacks under varumärket Gårdschips samt Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolaget använder sig av en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera kanaler: dagligvaruhandeln, servicehandeln och hotell och restaurangbranschen (HORECA). Rootfruit verkar på en marknad som växer. Det finns ett generellt ökande intresse för att hålla sig i form och allt fler inser kostens betydelse för en god hälsa. Intresset för hälsokost och egenvård har ökat i flera år, drivet av en ökande kunskap om hälsa samt en stigande livslängd. Enligt branschorganisationen Svensk Egenvård växte marknaden med en CAGR (2016-2019) på 2,6%.

Förvärv en möjlig väg framåt

Styrelse och ledning i Rootfruit har sedan noteringen haft målsättningen att stärka bolagets produktledarskap och tillväxt ytterligare genom att bredda positioneringen i marknaden mot fler produktområden. Fokus har legat på närliggande marknadssegment med tydligt inslag av hälsosammare alternativ s k functional snacks. Som ett led i denna strategi, bedömer vi att bolaget är öppet för fler förvärv. Enligt vår prognos kommer bolaget ha en förvärvskapacitet om ca 115 mkr under 2021. Detta bygger på en kassa om 45 mkr samt en kreditlina om ca 70 mkr (NB/EBITDA 3,0x). Förvärvskapaciteten kan givetvis vara sig högre men då krävs en nyemission.

Attraktiv värdering mot sektorn

Vi ser en försäljningstillväxt om 8% för 2020 drivet av 1) kapitalisering av cross-selling mellan ”gamla” Rootfruit och Exotic Snacks 2) ökad kapacitet inom Gårdschips och 3) expansion internationellt. Med ett EV/EBIT om 10,8x samt ett P/E på 14,6x för 2020 så värderas Rootfruit till en rabatt om 32% mot dess jämförelsebolag som handlas till ett P/E-tal på 21,3x på 2020 års konsensusprognoser. Utifrån bolagets tillväxttakt och växande lönsamhet bedömer vi att det motiverade värdet för Rootfriut uppgå till 11–12 kr. Därmed ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.