Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Arise

Både goda och dåliga nyheter

Andra kvartalet bjöd på svar på de två viktigast frågorna på kort till medellång sikt för Arise. Medan Miljööverdomstolens nej till projektet Kölvallen på 200 MW blev en riktig kalldusch…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2017 | Arise

Ett mellanår för projektutvecklingen

En fortsatt låg totalintäkt pressar både lönsamheten för vindkraftsproduktion, såväl som efterfrågan på projekt. Starkare vindar och en puckel i projektutvecklingsaktivitet i Q4 resulterade dock i det första vinstkvartalet på över ett år för Arise. Efter leveranserna av Mombyåsen och Ryssbol så återstår Solberg som det enda större pågående projektet vid inledningen på 2017. Aktien handlas nu till P/E 10,3x 2018, och med ebb i projektintäkterna under 2017 ser vi en begränsad uppsida på kort sikt. Men med ett fortsatt inflöde av projekt 2017 och säkrad finansiering efter konvertibelemissionen så ser vi fortsatt en hög potential i aktien på lite sikt, till en hög risk.

Företrädesemission av konvertibler

För att öka tillväxtmöjligheterna inom projektutveckling och skapa beredskap för att tillvarata konsolideringsmöjligheter i branschen så annonserade Arise i samband med Q4-rapporten en företrädesemission av konvertibler på SEKm 245. Innehav av tre aktier ger rätt att teckna en konvertibel för SEK 22, motsvarande en total potentiell utspädning på 33%. Det konvertibla lånet löper med 5,75 procents ränta med kvartalsvisa kupongutbetalningar och konvertibelinnehavarna kan när som helst konvertera lånet till stamaktier till kursen SEK 22. Lånet förfaller 31 mars 2022 i den mån det inte konverterats dessförinnan. Vid slutet av Q4 hade bolaget
SEKm 287 i kassan och en nettoskuld på SEKm 992.

Försening av tillstånd för Kölvallen gör 2017 till ett mellanår

Omsättningen i fjärde kvartalet var starkare än vi ursprungligen räknat med, drivet av försäljningen av Bohult. EBITDA uppgick till SEKm 61 och nettoresultatet till SEKm 10, vilket gjorde det till det första och enda positiva kvartalsresultatet under 2016. Efter färdigställandet av Mombyåsen och Ryssbol och försäljningen av Bohult så minskar aktiviteten nu temporärt i utvecklingsverksamheten under 2017 då endast Solberg är under uppförande fram till dess att man får alla tillstånd för Kölvallen, som nu verkar bli alltmer försenat, och hittar en köpare för Svartnäs. Med en lägre aktivitet i utvecklingsverksamheten räknar vi därför med att 2017 blir ett mellanår innan vi får se ett uppsving både i utvecklingsverksamheten mot slutet av året (då vi räknar med att Kölvallen kommer igång) och en återhämtning i el- och certifikatpriserna. Sammantaget har vi sänkt vår prognos för EBITDA med 23% i år och lämnar den nära oförändrad för 2018.

Motvind hämmar potentialen på kort sikt

De nuvarande certifikatpriserna på omkring SEK 60 är en alarmerande signal om att något är fel i certifikatsystemet, och vi räknar med att politikerna ska fatta något beslut om ändring för att stimulera en fortsatt utbyggnad. Vi bedömer dock att totalintäkten kommer förbli under nivån som krävs för att motivera utbyggnad av de flesta projekt under några år framöver. Aktien handlas nu till P/E 10,3x 2018 och Pris/Bokfört värde på 0,73x på vår prognos. Med risk för ebb i projektintäkterna på kort sikt, ser vi en begränsad uppsida i närtid. Men givet en försäljning av Svartnäs och fullt godkännande för Kölvallen, och en ökad totalintäkt för vindkraftsproduktion, så ser vi en fortsatt en hög potential i aktien på lite sikt, till en hög risk.

2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner