Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Upsales Technology

Visar vägen mot nya mål

Nettoomsättningen ökade till 17,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12% och var något lägre än våra estimat om 20,6 mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 3,7 mkr vilket var…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2020 | Upsales Technology

Upsales - lönsamheten imponerar och…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 18,3 mkr vilket var något lägre än våra estimat om 19 mkr. EBITDA under kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var ca 1,9 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta…

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2019 | Upsales Technology

Höj blicken emot Q4

Upsales rapporterade en nettoomsättning om 16 mkr vilket motsvarade en tillväxt 9% y/y. ARR uppgick till 65,4 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 23,8% y/y och 1% q/q. Tillväxten q/q…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2019 | Upsales Technology

Ett ljummet kvartal

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr i andra kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr motsvarande en marginal på 18,6% vilket var något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Visar vägen mot nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Upsales - lönsamheten imponerar och tillväxtsatsning att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta initiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Accelererande ARR-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Höj blicken emot Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Ett ljummet kvartal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Aug 2019 | Upsales Technology

Ett ljummet kvartal

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr i andra kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr motsvarande en marginal på 18,6% vilket var något lägre än våra förväntningar. ARR (annual reccuring revenue) var vid kvartalets slut 54,7 mkr vilket motsvarade en tillväxt på 25,2% y/y och 6,8% q/q. Under kvartalet har partnerskapet med Fortnox utvecklats väl och vi bedömer att det har varit en bidragande orsak till försäljningstillväxten. Den något lägre tillväxten i kombination med en högre kostnadsbas gör att vi justerar ned våra estimat för EBIT med ca 20% för 2020-2021. Detta sänker vårt motiverade värde för aktien till spannet 30-33 kr vilket innebär att vi ser en hög potential till en medelhög risk.

En rapport under våra förväntningar

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr under kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr vilket motsvarar en marginal på 18,6% vilket var något lägre än våra förväntningar. ARR (annual recurring revenue) uppgick till 64,7 mkr vilket motsvarade en tillväxt på 25,2% y/y och 6,8% q/q. Förklaringen till att ARR växte snabbare än omsättningen var att flertalet avtal slutits sent i kvartalet. Återkommande intäkter som del av omsättningen uppgick till 82,4% vilket är något över bolagets mål på 80%.

Försäljningsarbetet fortskrider…

Vi bedömer är att partnerskapet med Fortnox har varit en bidragande orsak till tillväxten under kvartalet. Enligt bolaget har även ARPU fortsatt att utvecklats väl på befintlig stock. Vi bedömer dock att nyförsäljningen av kärnprodukten var något lägre än väntat. En besvikelse i kvartalet var att försäljningsarbetet i Tyskland inte har genererat några betydande intäkter. Efter Q1-rapporten trodde vi att försäljningsarbetet som då börjat skulle ha materialiserats i skarpa avslut. Bolaget har under kvartalet fortsatt arbetet med att stärka säljorganisationen och vi bedömer att det framförallt kommer bli i Q4 och under 2020 som denna insats kommer att bära frukt. Vi väljer därför att sänka vårt försäljningsestimat för 2019 med ca 4%. Vidare ser vi att utvecklingskostnader och den utökade säljkåren ökar kostnadsbasen mer än beräknat vilket gör att vi justerar ned våra EBIT-estimat för 2020-2021 med ca 20%.

…men vi väljer att justera ned vårt motiverade värde

Mot bakgrund av den högre kostnadsbasen samt att vi inte är nöjda med försäljningsutvecklingen väljer vi att justera ned vårt motiverade värde för Upsales till 30-33 kr. Bolaget visar dock fortsatt starka operationella nyckeltal med andel återkommande intäkter i paritet med de internationella SaaS-bolagen. Detta motiverar en värdering i paritet med andra nordiska SaaS-bolag och en rabatt mot internationella bolag med liknande operationella nyckeltal. Vi ser därför en hög potential i aktien till en medelhög risk.

2019-06-25 Exponering mot en uppåtgående trend Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner