Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 May 2017 | Consilium

Tilltagande motvind

Omsättningen på SEKm 413 i första kvartalet motsvarade en tillväxt på 4% (nolltillväxt jan-apr) medan orderingången backade med 1% i Q1 (3% jan-apr). Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har på lönsamheten. Med en stabil intjäning för största affärsområdet Marine & Safety och en förestående islossning inom Safety Engineering så räknar vi med en god återhämtning i lönsamheten 2018-2019. Med en värdering på P/E 8x ’19 ser vi därför en medelhög potential i aktien, samtidigt som en ihållande motvind inom vissa kärnsegment motiverar en medelhög risk.

Renodling lyfter EBIT-marginalen

Även om orderingången fortsatt är högre än omsättningen så minskade den något under Q1 och även under april, medan omsättningen ökade med 2% till SEKm 375 i Q1, och med 18% i april. Första kvartalet var på många sätt en förlängning av det vi sett under 2016 och 2017, nämligen en svag marknad för handelsfartyg och från olje- och gasmarknaden. Samtidigt växer nischmarknader som tåg och tunnelbanor, fastigheter med höga skyddsvärden, kryssnings- och militära fartyg. Orderstocken är god men förskjutningar gör att allt inte översätter till omsättning, samtidigt som omsättningen får betydande stöd av den stabila eftermarknadsaffären som står för över hälften av intäkterna i det största affärsområdet Marine & Safety. Trots motvinden inom olja- och gas lyckades Safety Engineering vända de senaste kvartalens förluster till en marginell vinst på SEKm 0,6 på EBIT-nivå i Q1. Totalt uppgick EBIT-marginalen till 10,5%.

Förskjutning snarare än förändring av de finansiella målen

Som ett resultat av försäljningen av navigationsverksamheten har bolaget uppdaterat sina finansiella mål, som dock endast blev en förskjutning framåt i tiden med två år, av de tidigare finansiella målen. Målen är nu en omsättningsökning över 10% i snitt 2018-2022, en rörelsemarginal på 12,5% före 2022 och en avkastning på operativt kapital över 17,5%. Det kan framstå som aggressivt i ljuset av den senaste tidens utveckling, men det är värt att komma ihåg att bolaget så sent som 2016 fick anledning att skruva upp sina tidigare finansiella mål eftersom man nått dem två år före utsatt tid. Då omsättningen i Q1 var i linje med våra förväntningar har vi endast gjort marginella förändringar av vår omsättnings- och EBIT-prognos.

Lönsamhetsförbättring i korten

Med den stora förväntade effekten av de senaste årens utvecklingsarbete (ffa. inom offshore olja- och gas) fortfarande framför bolaget, och bolagets starka historik, så ser vi goda skäl att se positivt på chanserna för Consilium att nå målen, även om det kommer ta tid. Med ett stramare fokus på kärnaffären, stabil tillväxt inom största affärsområdet Marine & Safety, förestående islossning inom Safety Engineering och ett besparingsprogram i ryggen, så räknar vi med en återhämtning i lönsamheten, från en EBIT-marginal på 8,3% ’17 till 9,6% ’19E. Därför framstår också värderingen på P/E 8x ’19E som attraktiv. Sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien, samtidigt som en ihållande motvind inom vissa kärnsegment ger en medelhög risk.

2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner