Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | Arc Aroma Pure

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut…

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som landade på SEKm 6,3 (7,1), mot väntat 7,0. Arc Aroma fortsätter den inslagna vägen att sätta viktiga nyckelreferenser och nu gå mot skarpa avslut. VD’n ser positivt på den närmsta tiden och räknar med ett flertal kundorders relativt omgående och fram till slutet av juli. Varulagret bekräftar att orders kan vara på gång då den har stigit till SEKm 2,9 (0,6) från SEKm 1,5 det tidigare kvartalet. Uppskattningsvis motsvarar detta drygt fyra system som är redo för leverans. Mot bakgrund av de positiva testresultaten från kunderna i Italien bedömer vi det som sannolikt att Arc Aroma lyckas få in kundorders det närmsta halvåret. Bolaget nämner även att finansieringen är säkerställd med bryggfinansiering. På sikt ser vi det som en möjlighet att Arc Aroma avyttrar delar av sitt Optifreeze innehav som idag uppgår till drygt SEKm 26. Vi kvarstår vid att bolaget står för ett viktigt halvår där skarpa avslut måste sättas. Därmed ser vi fortsatt hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Räknar med kundorders i närtid

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9) för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Aktiveringarna under kvartalet landade på SEKm 2,8 (4,8). Kostnaderna för kvartalet uppgick till SEKm 6,3 (7,1), vilket var lägre än de SEKm 7,0 vi hade räknat med. Man ska dock inte lägga alltför stor vikt på enskilda kvartalsdatapunkter och istället fokusera på bolagets framtida potentiella försäljning. Under kvartalet har Arc Aroma fortsatt att sätta viktiga nyckelreferenser där bolaget nu skiftar fokus mot kommersialisering och räknar med ett flertal skarpa avslut inom närtid. Arc Aroma nämner själva att bolaget ser goda möjligheter till kundorders relativt omgående och fram till slutet av juli för att sedan installera åt kund i samband med att olivsäsongen drar igång i Europa, mer specifikt under hösten. Samtidigt fortgår diskussioner med ett flertal potentiella kunder i Spanien, Italien, Grekland och Marocko/Tunisien.

Redo för leverans mot kund

Att beställningar kan vara på gång indikeras även av varulagret som har stigit till SEKm 2,9 (0,6) i slutet av det fjärde kvartalet. Samma siffra låg på SEKm 1,5 det tidigare kvartalet. Detta bör innebära att Arc Aroma har drygt 4 system redo för leverans idag. I samband med att olivsäsongen närmar sig bedömer vi att varulagret kan stiga ytterligare. Vi ser med tillförsikt fram emot hösten och ser att Arc Aroma måste leverera skarpa ordrar inom närtid för att slippa en potentiell kapitalanskaffning. I och med de positiva testresultaten från Italien bedömer vi det som sannolikt att Arc Aroma lyckas att få in kundorders inom det närmsta halvåret. Detta skulle minimera den finansiella risken där Arc själva nämner att de har säkerställt bryggfinansiering. På längre sikt ser vi det som möjligt att Arc Aroma avyttrar en del av sitt innehav i OptiFreeze, som idag uppgår till SEKm 26, för att finansiera den löpande verksamheten. Vi ser även en möjlighet till lån med säkerhet i OptiFreeze-innehavet. Risken för en nyemission bedömer vi som liten och ser istället, i sådana fall, en riktad emission som ett möjligt alternativ.

Måste sätta skarpa avslut inom den närmsta tiden

Vi kvarstår vid vår bedömning att försäljningen först tar fart under sommaren för att sedan visas i siffrorna under hösten i år. Vi ser med tillförsikt fram emot det nya räkenskapsåret och bedömer det som troligt att Arc Aroma lyckas sälja över 10 system för 18/19. Bolaget står kortsiktigt inför en viktig period där skarpa avslut måste sättas. Vi ser därmed en fortsatt hög kurspotential i aktien till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 2 1 23 71 105
EBIT (mkr) 8 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 8 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 1 3
EV/Försäljning (x) 252 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 40 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 47 31 51 10 5
P/E (x) 355 15 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 4
Kurs vid analys 27 Enterprise Value (SEKm) 262
Högsta/Lägsta (12M) 64,0/27,8 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 9 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 258

Estimat och värdering (SEK)

2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 23 71 105
EBITDA (mkr) 13 5 27 49
EBIT (mkr) 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 0 1 3
EK/Aktie (kr) 6 6 8 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 2 103
EBIT marginal (%) 1 22 37 46
ROE (%) -24 1 24 36
ROCE (%) 28 8 37 64
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 31 51 10 5
P/E, justerad (x) 355 15 7
P/EK (x) 6 4 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner