Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Ziccum

Analyskommentar

  Analyskommentar Ziccum redovisade ett rörelseresultat på -6,5 mkr i Q4’21, vilket tog helåret 2021 till -21,1 mkr, vilket är helt baserat på kostnader då bolaget inte har någon försäljning.…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2021 | Ziccum

Q2'21

  Ziccum arbetar vidare på den inslagna vägen Ziccum arbetar vidare med deras två huvudsakliga målsättningar; att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | Ziccum

Målsättningarna ligger kvar

Målsättningarna för året består Målsättningarna om att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en plan för att etablera en produktionsanläggning, inklusive nödvändig finansiering samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2021 | Ziccum

Odramatisk rapport, men stora planer…

Q4’20-rapporten var odramatisk, även om aktiviteten i bolaget är hög. Ziccum genomförde en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlant, samt presenterade i inledningen av 2021…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jan 2021 | Ziccum

Målsättningar för 2021

Ziccums första huvudmål för 2021 är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner. Huvudmål nummer två innebär att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning,…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | Ziccum

Ett intensivt 2020, präglat av pandemin…

Ziccum har under året arbetat med att anpassa teknologin för industriell produktion, generera nya data för ytterligare patentansökningar, samt att öka medvetenheten hos NGOs. Ett första licensavtal dröjer dock sannolikt…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2020 | Ziccum

Ziccum - En teknologi på en marknad med…

Efter årets kapitalanskaffningar har Ziccum nu en kassa som räcker för ett par år framöver i väntan på att ingå ett första licensavtal, eller på annat sätt kommersialisera teknologin, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-02-21 Analyskommentar Visa Stäng
2021-08-30 Q2'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Målsättningarna ligger kvar Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Odramatisk rapport, men stora planer framöver Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Målsättningar för 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 9 Nov 2020 | Ziccum

Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv

Ziccum har under året arbetat med att anpassa teknologin för industriell produktion, generera nya data för ytterligare patentansökningar, samt att öka medvetenheten hos NGOs. Ett första licensavtal dröjer dock sannolikt till 2021 till följd av covid-19. Samtidigt har pandemin medfört ett kraftigt ökat intresse för Ziccum, vilket sannolikt kommer att intensifiera utvecklingen framöver. Det white paper Ziccum publicerat pekar tydligt på fördelarna med teknologin för potentiella kunder och fokus ligger på kommersialisering. Vårt motiverade värde uppgår till 40 – 60 kr per aktie. Hög potential till hög risk.

Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv

Ziccum har under året arbetat med att anpassa teknologin för industriell produktion, generera nya data
för ytterligare patentansökningar, samt att öka medvetenheten hos NGOs. Ett första licensavtal dröjer dock
sannolikt till 2021 till följd av covid-19. Samtidigt har pandemin medfört ett kraftigt ökat intresse för Ziccum,
vilket sannolikt kommer att intensifiera utvecklingen framöver.

Kapital som räcker 2021, men Ziccum gasar gärna mer

Ziccum har en kassa som räcker för 2021, men sannolikt har de ambitionen att gasa snabbare än så. Ett
första licensavtal kan vara en uppenbar väg framåt, men Ziccum ser på fler möjligheter. Fokus ligger på att
bearbeta såväl NGOs, IGOs och vaccintillverkare, där en första affär skulle kunna komma att involvera såväl
ett enskild land, en NGO, samt Ziccum.

Stor uppsida

Ett licensavtal avseende MR-vaccin skulle enligt våra beräkningar kunna innebära 40 till 60 kr per aktie,
vilket även är vårt motiverade värde. Risken är hög, men uppsidan kan även vara större. Lyckas Ziccum med
ett projekt, så kommer det sannolikt bli fler. Det white paper Ziccum publicerat pekar tydligt på fördelarna
med teknologin för potentiella kunder och fokus ligger på kommersialisering.

2020-08-21 Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Stort steg framåt med nytt samarbete Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Eliminera kylkedjan för vaccin Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3