Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Iconovo

USA-marknaden öppnar upp sig

Iconovo rapporterade en försäljning på 4,4 mkr (12,0), vilket var under vår förväntan på 5 mkr. Avvikelsen ligger i att vi räknat med att fler delprojekt skulle slutföras under perioden.…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2018 | Iconovo

Kliver upp i värdekedjan

Iconovo rapporterade en försäljning om SEKm 1,1 (0,2), vilket var klart under vår förväntan om SEKm 10. Avvikelsen ligger i att inga delprojekt slutfördes under kvartalet. Intäkten består primärt av…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2018 | Iconovo

En välsignelse från Italien

Under kvartalet fakturerade bolaget SEKm 5,5 (7,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen ligger i att antal genomförda studier var något lägre. Drivet av de nya kundavtalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2018 | Iconovo

Stor uppsida för ett riskminimerande…

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-18 USA-marknaden öppnar upp sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Kliver upp i värdekedjan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 En välsignelse från Italien Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Aug 2018 | Iconovo

En välsignelse från Italien

Under kvartalet fakturerade bolaget SEKm 5,5 (7,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen ligger i att antal genomförda studier var något lägre. Drivet av de nya kundavtalen kommer bolaget kunna öka sin fakturering framöver. Trots att intäkterna var något lägre väntat justerar vi upp vår försäljningsestimat för 2019 med 40% drivet av att bolaget nu har potential att leverera fler kundavtal än vad vi tidigare räknat med. Något som på sikt kommer öka bolagets repetitiva kassaflöden. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till en medelhögrisk.

Något lägre försäljning än vi väntade

Under kvartalet fakturerade bolaget SEKm 5,5 (7,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen ligger i att antal genomförda studier under kvartalet var något under vår förväntan. Drivet av de nya kundavtalen kommer bolaget kunna öka sin fakturering framöver, samtidigt som bolaget anställer tre nya medarbetare för att klara av den ökande efterfrågan. Detta ledde även till att rörelsekostnaderna var över vår förväntan. EBIT landade på SEKm 0,2 (1,2) och var ca SEKm 1,5 under vår förväntan.

Partneravtal med italienska Stevanato Group

Under juli tecknade bolaget ett licensavtal med det multinationella företaget Stevanato Group, baserat i Italien, rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av Iconovos inhalator ICOcap. Licensavtalet innebär att Iconovo 1) har löst produktions- och distributionsproblematiken gällande den avancerade inhalatorplattformen ICOcap, något som globala läkemedelsbolag prioriterar högt. 2) Ett starkt signalvärde inom industrin att det globala Stevanato kommer börja sälja Iconovos produkter. Vi räknar med att redan under H2 2018 kommer avtalet ha genererat nya kundavtal, vilket kommer reflekteras kortsiktigt i fler technology access fees samt långsiktigt i en högre andel repetitiva licensintäkter.

Justerar upp EPS för 2019 med 45%

Trots att intäkterna var något lägre väntat justerar vi upp vår försäljningsestimat för 2019 med 40% drivet av att bolaget nu har potential att leverera fler kundavtal än vad vi tidigare räknat med. Något som på sikt kommer öka bolagets repetitiva kassaflöden. Därav höjer vi vår Sum-of-the-Parts-värdering (Market cap) till SEKm 360 (328), vilket motsvarar SEK 53 per aktie. Vi räknar fortsatt med att samarbetspartnern Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Genom bolagets affärsmodell, att löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt, bedömer vi låg risk för fler kapitalanskaffningar. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelhögrisk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 14 20 16 25 35
EBIT (mkr) 4 3 -3 2 10
Vinst före skatt (mkr) 4 2 -3 2 10
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 1
EV/Försäljning (x) 10 7 5
EV/EBITDA (x) -131 65 15
EV/EBIT (x) -58 91 17
P/E (x) 126 23

Risk och avkastningspotential

Risknivå Medium Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 35 Enterprise Value (SEKm) 179
Högsta/Lägsta (12M) 39,6/30,4 Reuters/Bloomberg /ICO SS
Antal aktier (m) 6 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 237

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 20 16 25 35
EBITDA (mkr) 5 -1 3 12
EBIT (mkr) 3 -3 2 10
Vinst före skatt (mkr) 2 -3 2 10
EPS, justerad (kr) 0 0 0 1
EK/Aktie (kr) 4 9 10 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -41 449
EBIT marginal (%) 13 -18 7 29
ROE (%) 6 -5 2 13
ROCE (%) 52 -44 18 47
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 10 7 5
EV/EBITDA (x) -131 65 15
EV/EBIT (x) -58 91 17
P/E, justerad (x) 126 23
P/EK (x) 3 3 3
Direktavkastning (%) 0 0 0
2018-05-21 Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner