Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 May 2019 | Lagercrantz Group

Fortsatt stabilt rakt igenom

Lagercrantz levererar ännu ett imponerade kvartal med en stark organisk tillväxt som uppgick till 9%. Nettoomsättningen landade på 1078 (954) mkr, vilket var drygt 2% över vår prognos. Även på…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2019 | Lagercrantz Group

Robust styrka genom verksamheten

Lagercrantz redovisar ett starkt tredje kvartal i sitt brutna räkenskapsår. Den totala tillväxten ökade med 14%, som förklarades primärt av en stark organisk tillväxt på 7%. Nettoomsättningen landade på SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | Lagercrantz Group

Den organiska tillväxten imponerar

Lagercrantz redovisar ett starkt kvartal med en nettoomsättning på SEKm 895 (775), drygt 3% över vårt estimat. Tillväxten y/y uppgick därmed till 15% som förklaras bl.a. av en organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2018 | Lagercrantz Group

En teknikkoncern med stabil historik

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern beståendes av ett 50-tal dotterbolag, indelade i fyra divisioner. Huvuddelen av koncernens försäljning går mot den nordiska marknaden. Historiskt har Lagercrantz levererar kring sina finansiella…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-13 Fortsatt stabilt rakt igenom Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Robust styrka genom verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Den organiska tillväxten imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-10 En teknikkoncern med stabil historik Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Oct 2018 | Lagercrantz Group

En teknikkoncern med stabil historik

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern beståendes av ett 50-tal dotterbolag, indelade i fyra divisioner. Huvuddelen av koncernens försäljning går mot den nordiska marknaden. Historiskt har Lagercrantz levererar kring sina finansiella mål om att uppnå en resultattillväxt på 15% och en avkastning på eget kapital om 25%. Idag handlas Lagercrantz drygt 15% under bolagets historiska multipelvärdering medan rabatten mot sektorn uppgår till 6-16%. Vi menar att i takt med att den organiska tillväxten lyfter bör rabatten mot sektorn minska samtidigt som värderingen bör leta sig upp mot bolagets historiska genomsnittsvärdering. Därmed ser vi en medelhög potential i aktien till en låg risk med ett motiverat värde per aktie på SEK 102.

Bred produktportfölj

Lagercrantz är en svensk teknikkoncern med drygt 1400 anställda över 50 dotterbolag, indelad i fyra divisioner; Electronics, Mechatronics, Communikcations samt Niche Products. Försäljningen omfattar egna produkter samt produkter från ledande leverantörer. Lite över hälften av försäljningen utgörs av egna produkter som bedöms fortsatt öka de närmsta åren. Några produkter som Lagercrantz erbjuder är dispensersystem, vägräckeslina, kabelskor, master och antennfästen m.m. Bolagets största marknad, Sverige, utgör drygt 37% av försäljningen. Den totala försäljningen utanför Norden uppgår till drygt en tredjedel.

Förvärvstillväxt och finansiella mål

Den genomsnittliga omsättningstillväxten de senaste fem åren uppgår till 8%, där merparten är tillväxt via förvärv. De senaste åren har Lagercrantz förvärvat årligen drygt fem bolag med förvärvsmultiplar runt 4-7x EBIT. Lagercrantz har en god förvärvskapacitet där vi räknar med att koncernen fortsätter att förvärva i linje med bolagets historiska takt och bedömer att den förvärvade tillväxten uppgår till SEKm 300 respektive SEKm 325 de närmsta två åren. Lagercrantz långsiktiga mål är att uppnå en resultattillväxt (resultat efter finansnetto) på minst 15% per år över en konjunkturcykel, vilket ska ske både via organisk liksom förvärvstillväxt. Bolagets avkastningsmål på eget kapital uppgår till 25%. Historiskt har Lagercrantz levererat kring bolagets mål vad gäller tillväxt. Utdelningen ska uppgå till 30-50% av årets resultat, där Lagercrantz har legat i den övre delen av bolagets policyspann historiskt.

Handlas med en rabatt mot historisk genomsnittsvärdering

På 18/19 års estimat handlas Lagercrantz idag på P/E 18,9x eller EV/EBIT 16,1x, medan sektorkollegorna ligger runt P/E 20x och EV/EBIT 18,7x. Därmed uppgår rabatten mot övriga sektorn på 6-16%, vilket vi anser som omotiverad hög. Vi ser lönsamhetsförbättringar som väderdrivnare inom de närmsta åren där en ökad andel egna produkter agerar marginalhöjande. Lagercrantz handlas idag drygt 15% under sin historiska genomsnittsvärdering. Vi ser en kontraktion av värderingen mot övriga sektorn samtidigt som Lagercrantz återgå till sin historiska genomsnittsvärdering. Därmed ser vi ett motiverat värde på SEK 102 per aktie, mot dagens SEK 90. Vi bedömer att potentialen i aktien är medelhög, till en låg risk.

Kommande händelser

23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 May 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 Aug 2019 | Årsstämma 2019
28 Aug 2019 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner