Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | C.A.G Group

Intressant förvärv och…

C.A.Gs intäkter under Q2’19 uppgick till 124,6 mkr, motsvarande en organisk tillväxt på 3,8%. Tillväxten går att härleda till något höjda priser samt en högre beläggningsgrad då bolaget har tappat…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2019 | C.A.G Group

En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | C.A.G Group

En stark rapportdebut på börsen

Intäkterna för 2018 uppgår till 489 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 4,2%, justerad för avyttrade verksamheter uppgår den organiska tillväxten till 8,6%. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,6…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | C.A.G Group

Rabatt emot sektorn och attraktiv…

Vi tar upp bevakning på IT-konsulten C.A.G. CAG är en IT-konsult där 40% av försäljningen kommer ifrån skattefinansierad verksamhet. Detta gör att man har en relativt låg volatilitet i sin…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-08-16 Intressant förvärv och marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 En stark start på 2019 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 May 2019 | C.A.G Group

En stark start på 2019

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket var över vår förväntan. Anledningen var en bättre prisutveckling och beläggningsgrad än vi räknat med. Vi ser en fortsatt stark marknad för IT-konsulter men väljer att trimma våra estimat något då vi ser att konkurrensen om personal är hård. Vi justerar dock upp vårt motiverade värde till spannet 78-82 kr för att reflektera att värderingarna i sektorn stiger. Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt medelhög potential i bolaget då rabatten mot övriga sektorn är fortsatt hög.

En stark start på året

C.A.G rapporterade intäkter om 130,7 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7,2%. Detta var i linje med våra förväntningar för bolaget. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr vilket motsvarar en marginal om 10,5 vilket var ca 1 procent enhet över våra estimat. Anledningen till den något högre marginalen är en stark beläggningsgrad samt kontinuerligt stigande priser. Sammanfattningsvis inleder bolaget 2019 starkt men man bör ha i åtanke att bolaget har viss medvind av kalendern då en stor del av påskledigheten inföll i Q1 2018.

Fortsatt stark marknad för konsulttjänster…

Bolaget visade en god tillväxt i samtliga segment. Ett exempel på detta är att bolaget tecknat ett förnyat avtal med Alecta avseende drift och förvaltning av Swiftanläggningen samt portföljförvaltningssystemet SimCorp Dimension. Avtalet sträcker sig över 3 år med option på förlängning för ett plus ett år. Efter kvartalets utgång kommer C.A.G MoveU att integreras i C.A.G Datastöd för att göra organisationen mer effektiv och bredda erbjudandet till kunder på finansmarknaden. I övriga fokusvertikaler löper arbetet på enligt plan och man har under Q1 slutit avtal med nätläkaren Kry. Inom försvarssegmentet fortsätter FMV att avropa befintliga ramavtal och fler uppdrag har vunnits hos försvarsmakten. Ett starkt icke finansiellt nyckeltal bolaget redovisar är att man ligger i topp i medarbetarindex, något som är en viktig framgångsfaktor i en bransch med stenhård konkurrens om medarbetare.

…men hård konkurrens gör att vi trimmar våra estimat

Vi väljer att justera ned våra intäktsestimat något de kommande åren. Anledningen är att antalet medarbetare inte vuxit i den takt vi räknat med vilket är ett resultat av den heta marknaden för IT-konsulter. Dessa justeringar rinner dock inte hela vägen ned då bolaget höjer sitt marginalmål till en rörelsemarginal om 8%, tidigare har man haft ett mål på EBITA-marginal på 10% vilket motsvarade en EBIT-marginal 7,5%. Vi anser att potentialen är fortsatt medelhög då bolaget handlas till en rabatt emot sektorn och vi justerar vårt motiverade värde till att vara i spannet 78-82 kr. Detta skulle krympa rabatten på EV/EBIT nivå till ca 10% Vi ser dock ytterligare potential från förvärv där vi bedömer att den nuvarande kassan kan addera 110-130 mkr i försäljning till våra estimat, vilket motsvarar en momentan tillväxt över 20%.

2019-02-25 En stark rapportdebut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Rabatt emot sektorn och attraktiv direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner