Senaste analysen | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar - Accelererar…

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  Fortsatt utrullning av ramavtal borde ge stöd till försäljningen Trots att tillväxttakten i slutet av året var för låg (ARR var 6% i 2021) är det värt att poängtera…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  Nya avtal XMReality har nyligen tecknat avtal med Tekniska Verken och Anheuser-Busch. Tekniska Verken är en kommunal kund och vi ser en möjlighet till fler avtal inom detta segment…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2021 | XMReality

XMReality Q1

  ARR växer XMRealitys nettoomsättning i Q1’20 var 5,8 mkr (3,5) jämfört med vårt estimat om 7,1 mkr. Vi underskattade säsongseffekten som innebär att bolaget normalt omsätter mindre i Q1…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2021 | XMReality

Rekordstarkt Q4

XMReality omsatte 7,07 Mkr (3,2) under Q4, vilket innebar 119 % tillväxt Y/Y. Det var i linje med vår prognos om 7 Mkr. Den ännu viktigare parametern ARR (annual recurring…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Jan 2021 | XMReality

En ny era växer fram

Erik Penser Bank inleder bevakning av XMReality med motiverat värde 9-9,5 kr, vilket innebär en uppsida om ca 30 %. Bolaget har gynnats starkt av Covid-19 och tillsammans med implementation av nya strategier lyckades bolaget växa Annual recurring revenue med 87 % i Q3 Y/Y. Det är mycket starkt.

Trots att bolaget växer snabbare än genomsnittsbolaget inom SaaS på börsen så värderas det lägre. Vidare har utköp i sektorn gjorts till EV/S-multiplar om 15-28, vilket är en bra bit över dagens EV/S-multipel om 10 för XMReality. Sammanfattningsvis bedömer vi att XMReality är en bra exponering mot en framväxande bransch som vi tror är här för att stanna.

Snabbväxande SaaS-bolag

XMReality säljer mjukvara på abonnemang (SaaS) som genom videosamtal underlättar företags servicearbete
på distans, samt även processer och utbildning inom industrin. Mjukvaran möjliggör för kunder att genom
Augmented Reality guida personal. XMRealitys marknad växer kraftigt och Covid-19 har agerat som en
katalysator för branschen. Vi ser bolaget som väl positionerat att kapitalisera på sektorns snabba tillväxt.

Ny ledning och nytt företag

Våren 2020 tillträde Jörgen Remmelg som ny VD för XMReality och vi är imponerade över det arbete han har
genomfört. Genom en rad åtgärder, som att exempelvis fokusera på enkelhet och skalbarhet, har bolaget växt
de återkommande intäkterna med 87 % de första tre kvartalen 2020. Med en låg churn senaste året (ca 5 %)
och bruttomarginaler över 90 %, estimerar vi att bolaget kommer att nå lönsamhet under slutet av år 2022.

Inte högt värderat

Många SaaS-bolag har en ansträngd värdering, men det gäller, enligt oss, inte XMReality. EV/Sales är ca 10 för
R12 månader, medan utköp i sektorn har gjorts till multiplar om ca 15-28. En viktig fråga är om XMRealitys
uppsving är temporärt pga Covid-19:s positiva effekt på bolaget. Vi bedömer att så inte är fallet då vi istället
tror att pandemin har ökat mognadstakten för en framväxande marknad som är här för att stanna.

Kommande händelser

20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022