Senaste analysen | 24 Aug 2023 | eEducation Albert

B2B intäkter imponerar

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | eEducation Albert

Starkt kassaflöde och steg mot lö…

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2023 | eEducation Albert

Minskad volatilitet i intäkter å…

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2023 | eEducation Albert

Förvärv tar bolaget närmare mål

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Genomför tre…

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2022 | eEducation Albert

Tar ett stort steg mot finansiella mål

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Överraskar positivt p…

  32% marknadstillväxt Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-24 B2B intäkter imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Förvärv tar bolaget närmare mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Analyskommentar - Genomför tre betydande förvärv Visa Stäng
2022-11-02 Tar ett stort steg mot finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter Visa Stäng
2022-07-19 Stark tillväxt i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar Visa Stäng
2022-05-04 Påskkampanjen visar på stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Analyskommentar - Stark trading update Visa Stäng
2022-03-10 En europeisk marknadsledare Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Mar 2022 | eEducation Albert

En europeisk marknadsledare

 

32% marknadstillväxt

Digitalisering inom utbildning har inte kommit långt. Detta trots ökade investeringar globalt till följd av växande efterfrågan. Vikande utbildningsresultat visar samtidigt att det finns problem i det nuvarande skolväsendet. Pandemin har gjort att digitala lösningar inom utbildning (EdTech) väntas växa med 32% kommande år. eEducation Albert (Albert) är en av de ledande aktörerna inom EdTech i Europa.

Stark marknadsposition

Den europeiska EdTech-marknaden är fragmenterad. Det finns endast 15 bolag värderade kring USD 100m vilket står i skarp kontrast mot rådande situation i USA och Asien. Albert är en av dessa större europeiska aktörer och har som uttalad agenda att ta en ledande position genom bl.a. förvärv. Bolaget har byggt en stark position i Norden och på den polska marknaden. I Q1 2022 etablerade man sig i UK via förvärv.

Värderas till 75% rabatt relativt andra SaaS-bolag

Albert värderas i dagsläget till en rabatt om ca 70% relativt andra SaaS-bolag på Stockholmsbörsen. Vi bedömer att delar av denna rabatt kan förklaras med att man tillhandahåller en B2C- snarare än B2B-produkt vilket gör att churn rate är högre. Vi bedömer dock att bolaget givet sin starka tillväxt ska handlas till en lägre rabatt om ca 40% 2025, vilket ger ett motiverat värde om 60-63 kr.

Kommande händelser

23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023