Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 May 2020 | Attana

COVID-19 påverkar både positivt och…

Nettoomsättningen sjönk till 0,8 mkr (1,9) under kvartalet, vilket var något under vår förväntan om 1,0 mkr. Avvikelsen berodde dels på kontraktsforskningsuppdrag som har pausats på grund av COVID-19, dels…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2020 | Attana

Hot och möjligheter från Coronaviruset…

Nettoomsättningen sjönk till 0,9 mkr (1,1) under kvartalet, vilket var under vår förväntan om 1,2 mkr. Avvikelsen låg i dels en instrumentaffär som skjutits i tid pga. personalförändringar dels i…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | Attana

Effektivisera läkemedelsutveckling

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba och kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier. Genom detta kan bolaget förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-11 COVID-19 påverkar både positivt och negativt Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Hot och möjligheter från Coronaviruset Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Effektivisera läkemedelsutveckling Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Dec 2019 | Attana

Effektivisera läkemedelsutveckling

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba och kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier. Genom detta kan bolaget förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Detta genomförs genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Kortare process leder till sikt till högre IRR för läkemedelsbolagen. Vi har använt oss av en SOTP, DCF samt jämförelse med liknande bolag för komma fram till ett värde om 1,20 kr per aktie. Värdet bygger på att Attana lyckas kapitalisera på sin instrumentverksamhet samtidigt som uppdragsprojekten ökar både i antal samt pris. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien till hög risk. Vi räknar med att bolaget kommer behöva ta in kapital en gång till innan positivt kassaflöde kan nås. Vårt motiverade värde stödjer sig primärt på vår SOTP värdering vilket uppgår till 1,20 kr per aktien.

Höjer IRR för läkemedelsbolag

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba, kvalitetssäkrade, forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier och därigenom kunna förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Förenklat innebär detta att affärsidén är att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Detta genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Vilket på sikt leder till högre IRR för läkemedelsbolagen.

En miljardmarknad

Enligt en studie från IMPFA och Deloitte investerar läkemedelsindustrin årligen ca 1 500 mdr kr på forskning och utveckling av nya läkemedel. Vidare noteras att den årliga avkastningen (IRR) på utvecklingen av nya läkemedel har sjunkit från 10% 2010 till 3,2% 2017 och den genomsnittliga kostnaden för ett nytt läkemedel att nå marknaden uppgår till ca 15 mdr kr. En anledning till det sjunkande IRR är att enbart 9,6% av de läkemedelskandidater som når de kliniska faserna (då man inleder försök på människor) blir godkända och når marknaden. Skulle det finnas en process att upptäcka brister tidigare hos läkemedelskandidater kan läkemedelsbolagen undvika att fel projekt prioriteras och därmed kan dyra kliniska studier sparas. Det är här Attanas teknik kan göra skillnad.

Attraktiv potential i aktien

Värderingen av Attana varierar givetvis beroende på hur snabbt tillväxten utvecklas, samt hur marknaden kommer ta till sig informationen. Vi använder oss av en SOTP, DCF samt jämförelse med liknande bolag för komma fram till ett värde om 1,20 kr per aktie. Värdet bygger på att Attana lyckas kapitalisera på sin instrumentverksamhet samtidigt som uppdragsprojekten ökar både i antal samt i pris. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien till hög risk. Vi räknar med att bolaget kommer behöva ta in kapital en gång till innan positivt kassaflöde kan nås. Vårt motiverade värde stödjer sig primärt på vår SOTP värdering vilket uppgår till 1,20 kr per aktien.

Kommande händelser

25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner