Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 May 2019 | iZafe Group

iZafe Group - Nytt namn och ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19. Antalet aktiva abonnemang stod på 3 828 vid utgången av Q1’19, och ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2019 | iZafe Group

Fokus på tillväxt 2019

MediRätts omsättning i fjärde kvartalet är fortfarande genererad av iZafe, men flera redovisade avtal och pilotprojekt visar tydligt att Dosell är lanserad i marknaden vilket vi förväntar oss kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2018 | iZafe Group

Starkt Sensec och nya avtal för Dosell

MediRätt redovisar för Q3 en stabil nettoomsättning om SEKt 2 704 (0), i helhet hänförligt till det i.o.m. kvartalets öppnande införlivade bolaget Sensec Personlig Säkerhet (Sensec). Omsättningen är ca 6%…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Oct 2018 | iZafe Group

Digital dosering rätt i tiden

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-15 iZafe Group - Nytt namn och ny VD Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-06 Fokus på tillväxt 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Starkt Sensec och nya avtal för Dosell Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Digital dosering rätt i tiden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Oct 2018 | iZafe Group

Digital dosering rätt i tiden

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och klipper upp dospåsen till patienter inför intag. Läkemedelsautomater har påvisade kostnadsbesparingar inom vården och ökad patientsäkerhet gentemot alternativ. En diskonterad kassaflödesvärdering enligt vårt bas-scenario ger ett motiverat värde kring SEK 22 vilket innebär en hög potential jämfört med dagens värdering, men till en hög risk då Dosell ännu ej bevisat sig kommersiellt enligt vår mening.

Från innovation till accelererad säljstart

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och klipper upp dospåsen till patienter inför intag. Läkemedelsautomater har påvisade kostnadsbesparingar inom vården och ökad patientsäkerhet gentemot alternativ. Aktivitetsnivån i MediRätt har kraftigt intensifierats under 2018, genom exempelvis tillsättande av en säljchef som gett sig ut på turné hos Sveriges kommuner, varvid 6 av de ca 30 kommuner som hittills besökts indikerat intresse och första avtal om pilotkontrakt har tecknats, samt förvärvet av Sensec Personlig Säkerhet. Sensec Personlig Säkerhet införlivades i MediRätt 1 juli, och deras existerande och ökande omsättning och lönsamhet inom framförallt kundanpassade personlarmslösningar, och 9 man starka organisation, som utökas under hösten, och etablerade kontakter med 90 kommuner tillkommer därmed.

Tydlig marknadspotential och konkurrensfördel

Dosell har en tydlig kostnadsfördel jämfört med konkurrenter, vilket bör driva ett genombrott i offentliga upphandlingar. Lägg därtill att man genom övertagandet av Sensec Personlig Service bidrar med positivt kassaflöde och en försäljningsorganisation med etablerad kontakt – och i vissa fall ramavtal – i 90 kommuner. Vi bedömer att Dosell vid ett genombrott når 10% av de äldre apopås-användarna i Sverige 2021, och viss försäljning i övriga Norden. Dock behöver bolaget bevisa sin affärsmodell genom fler pilotavtal, samt att dessa fortsätter i permanenta avtal.

Hög potential men behöver bevisa sig kommersiellt

Vi värderar MediRätt enligt en diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) med olika scenarier. I vårt bas-scenario, där Dosell uppnår en penetration om drygt 10% av äldre dospås-användare i Sverige år 2021, samt ca 2500 (ca 10% av försäljning) brukare i övriga Norden, ger detta en motiverad kurs om SEK 22 per aktie exklusive återbetalning av finansiering om ca SEK 2,3. I ett positivt scenario, med en utökad försäljning utanför Sverige motsvarande omkring 30% av försäljningen, beräknar vi ett teoretiskt värde om SEK 40. Sammantaget ser vi hög potential i aktien men till hög risk.

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
18 Dec 2018 | Extrastämma 2018
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Sep 2019 | Extrastämma 2019
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner