Datum Rubrik Alternativ
2023-11-09 Kassan påfylld Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Analyskommentar - Preliminära data från "booster-studie" Visa Stäng
2023-10-12 Genomför företrädesemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-08-16 Analyskommentar - Data publicerade i vetenskaplig tidskrift Visa Stäng
2023-06-29 Klirr i kassan Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Analyskommentar - Genomför företrädesemission Visa Stäng
2023-05-11 Storm i ett vattenglas Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Affär i diabetesområdet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Väl positionerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Jun 2022 | Diamyd Medical

DIAGNODE-3 har startat

 

Kommentar på finansiella siffror

Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde på -56,0 mkr (-28,0). Kassapositionen inklusive kortfristiga placeringar låg i slutet av kvartalet på cirka 193 mkr, vilket vi bedömer finansierar bolaget en bra bit in i 2023.

Milstolpar under kvartalet

Under kvartalet har bolaget uppnått en viktig milstolpe i och med inkluderingen av första patienten i DIAGNODE-3 – fas III-studien med diabetesvaccinet Diamyd. Vidare har det kliniska underlaget för diabetesvaccinet stärkts genom flertalet publikationer i referatgranskade tidskrifter.

Upprepar motiverat värde

Rapporten innehöll inga större överraskningar (vilket typiskt är fallet med forskningsbolag). Operativt löper verksamheten på enligt våra förväntningar, och vi upprepar vårt motiverade värde om 19-20 kronor per aktie.

 

2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024