Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 Mar 2019 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2019 | Diamyd Medical

Finansiering säkrad

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (11,5), vilket var ca SEKm 3 lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Diamyd Medical

På väg att lösa diabetesgåtan

Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Mar 2019 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till -10,4 mkr (-9,2) och bolagets kassa samt kortfristiga placeringar steg till 79 mkr efter inlösen av optionsprogrammet. Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2018/19e med 3 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi bibehåller vårt motiverade börsvärde på 1259 mkr vilket motsvarar 18,2 kr per aktie. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi hög potential till hög risk.

Fortsatt god kostnadskontroll

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med ca 3 mkr för 2018/19e. Resultatet efter skatt uppgick till -10,4 mkr (-9,2) och bolagets kassa samt kortfristiga placeringar steg till 79 mkr efter inlösen av optionsprogrammet. Därmed har bolaget säkrat finansieringen till Q3’20, då resultatet från DIAGNODE-2 planeras presenteras.

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Efter kvartalets utgång har 93 av 106 patienter rekryterats till bolagets kliniska studie (DIAGNODE-2). Det betyder att studien kommer vara fullrekryterad under våren vilket leder till att resultatet av studien kan presenteras som beräknat under Q3’20. Bolaget har påbörjat förberedelserna för en ansökan om villkorat marknadsgodkännande (Conditional Marketing Authorization) i Europa som kan skickas in i slutet av 2020. Ansökan omfattar regulatoriska aktiviteter, tillverkning och kommersiella aktiviteter samt förberedelser för en klinisk fas III-studie i Europa och USA som ska slutföras efter marknadsgodkännande till stöd för en accelererad godkännandeprocess. En fas III-studie uppskattar vi kommer kosta över 150 mkr, vilket talar för att Diamyd Medical försöker hitta en strategisk partner före utgången av 2020. Därmed räknar vi med att Diamyd kan utlicensiera under 2021, vilket bör resultera i en milstolpebetalning på 50 mkr till Diamyd Medical.

Drar ned kostnadskostymen med 3 mkr

Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2018/19e med 3 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi bibehåller vårt motiverade börsvärde på 1259 mkr vilket motsvarar 18,2 kr per aktie. Detta bygger på en summering av förväntade kassaflöden från bolagets olika utvecklingsprojekt diskonterade med en WACC på 12%. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi hög potential till hög risk.

2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner