Senaste analysen | 13 Sep 2023 | Maha Energy

Waiting for the next step

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Aug 2023 | Maha Energy

Further production increases in July

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2023 | Maha Energy

Update on Mafraq in Oman

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Completes the combination with BDO 2.0

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Several upcoming catalysts

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Maha Energy

Sale of Maha Brazil will result in cash…

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Maha Energy

Investigates potential divestments of…

  Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna… Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-13 Waiting for the next step Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Further production increases in July Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Update on Mafraq in Oman Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Completes the combination with BDO 2.0 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Several upcoming catalysts Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Sale of Maha Brazil will result in cash larger than market cap Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Investigates potential divestments of assets Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Apr 2022 | Maha Energy

Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet

 

Volymerna framskjutna på grund av de försenade borrningarna…

Även om resultaten för borrningen av Tie-4 indikerar att brunnen kan bli Mahas mest framgångsrika hittills så innebär de försenade borrningarna att volymprofilen skjuts cirka ett år fram i tiden. Vi väntar oss nu ~4 500 boepd 2022e och ~6 500 boepd 2023e (3 400 boepd 2021) varav 80% kommer från Tie-fältet i Brasilien. Den tidigare prognosen låg på 6 500 och 10 400 boepd för 2022-2023e.

…medan oljepriserna verkar strukturellt högre

Enligt OPEC och EIA kommer efterfrågan på olja vara tillbaka på 2019 års nivåer i år. Samtidigt föll E&P capex med i storleksordningen en tredjedel y/y 2020 och var även ner 20% från 2016. De låga investeringarna skapar en ansträngd balans på sikt även utan hänsyn tagen till Ukraina-kriget. Som följd höjer vi våra långsiktiga oljeprognoser till USD 60/fat (USD 55).

Sänker estimaten 2022-2023 på lägre volymer men höjer motiverat värde på högre långsiktiga oljepriser

Med de lägre volymerna sänker vi 2022-2023e EPS med 17% och 37% (vi använder oljepris på USD 70/fat för 2022e och USD 60/fat för 2023e och framåt). Med högre långsiktiga oljeprisprognoser höjer vi dock motiverat värde till 24-25 kr (19-21 kr).

2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3