Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Nov 2020 | Björn Borg

Kostnadskontroll stärker marginaler

Försäljningen i Q3 var 225 mkr, 7 mkr över våra estimat. Total e-handel (egen samt e-tailers) växer 17 % y/y och fortsätter därmed visa stark tillväxt. Bruttomarginalen var 50 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2020 | Björn Borg

Björn Borg - Stark onlinehandel ger…

Björn Borg redovisar försäljning för andra kvartalet om 148 mkr (141,7 mkr) vilket var starkt över våra estimat om 110 mkr. Avvikelsen beror på att onlinehandeln (egen samt via externa…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2020 | Björn Borg

Handlingskraftighet i prövande tider

Vi justerar våra intäkts- och lönsamhetsestimat för Björn Borg för 2020 mot bakgrund av data från retailaktörer och branschorganisationer. Vi ser indikationer om försäljningsutvecklingen under 2020 för detaljhandeln med fokus…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Björn Borg

Covid-19 medför minskad försäljning

Omsättningen för perioden uppgick till 172 mkr (188,2 mkr) vilket är lägre än våra estimat om 185 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 54 % mot våra estimat om 55 %. Justerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Mar 2020 | Björn Borg

Indikerar lägre intäkter framöver

Björn Borg indikerade lägre intäkter framöver till följd av Corona-pandemin och effekterna som det får för detaljhandeln. Utöver det beslutade Björn Borg att den tidigare föreslagna utdelningen om 1,50 kr…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2020 | Björn Borg

Kvartal med motvind

Under Q4’19 uppgick nettoomsättningen till 196 mkr, vilket var under våra estimat om 218 mkr. Bruttomarginalen minskade från 55,5 % till 50,8 % för kvartalet, och var lägre än de…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Björn Borg

Ett varumärkesbolag till retailvä…

Erik Penser Bank inleder bevakning av Björn Borg med ett motiverat värde på 27-29 kr per aktie. Björn Borg är ett svenskt modeföretag med fokus på underkläder och sportkläder mot…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-23 Kostnadskontroll stärker marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Björn Borg - Stark onlinehandel ger tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Handlingskraftighet i prövande tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Covid-19 medför minskad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 May 2020 | Björn Borg

Covid-19 medför minskad försäljning

Omsättningen för perioden uppgick till 172 mkr (188,2 mkr) vilket är lägre än våra estimat om 185 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 54 % mot våra estimat om 55 %. Justerat för valuta var bruttomarginalen 55,3 %. Koncernen har påverkats starkt av följderna av Covid-19-pandemin och den största bidragande faktorn till den minskade försäljningen under perioden var grossistverksamheten i Sverige. Samtidigt växer den egna e-handeln med 23 % y/y. För 2020 bedömer vi att omsättningen kommer att uppgå till 728 mkr. För 2021 och 2022 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 764 respektive 810 mkr. Vi justerar våra antaganden om EBIT för 2020 och bedömer att EBIT kommer uppgå till 52 mkr. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 20 – 22 kr.

Covid-effekter men tillväxt inom e-handeln

Omsättningen för perioden uppgick till 172 mkr (188,2 mkr) vilket är lägre än våra estimat om 185 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 54 % mot våra estimat om 55 %. Justerat för valuta var bruttomarginalen 55,3 %. Koncernen har påverkats starkt av följderna av Covid-19-pandemin och den största bidragande faktorn till den minskade försäljningen under perioden var grossistverksamheten i Sverige som minskade med 34 %. Försäljningen under perioden påverkades också av de nedstängda butikerna i bland annat Benelux och Finland. Samtidigt växer den egna e-handeln med 23 % y/y.

Justerar ned intäktsestimaten för 2020

Effekterna av Covid-19 är svåra att förutsäga i ett längre perspektiv, men för de kommande kvartalen ser vi inverkan primärt på grossist, distribution och konsumentdirekt. Konsumentdirekt och distributionsverksamheten kan kompenseras av e-handeln och e-tailers, särskilt genom betydande kanaler såsom Zalando. E-tailersverksamheten upplevde logistiska svårigheter som vi bedömer kommer vara justerade och kompenseras för under Q’2 – Q’3. För 2020 bedömer vi att omsättningen kommer att uppgå till 728 mkr (mot tidigare estimat om 763 mkr. För 2021 och 2022 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 764 respektive 810 mkr, vilket gör att tillväxtestimaten därmed är i stort oförändrade för de två åren. Vi justerar kostnaderna för marknadsföring och personal och för 2020 bedömer vi att EBIT kommer uppgå till 52 mkr, mot tidigare 70 mkr.

Långsiktig potential

På sikt ser vi att Björn Borg är positionerat för att hantera fortsatt tillväxt inom e-handeln och att förbättrade logistikmöjligheter genom det nya lagret kan förbättra marginalerna. Vid rapportens publicering uppgick likviditeten till 163 mkr. Vi utgången av Q’1 var nettoskuld/EBITDA 1,19x. Vi ser bolagets likviditet är tillräcklig för att hantera sviterna av Covid-19-pandemin. Björn Borg värderas till EV/EBIT 2021e om 6,5x, vilket är en rabatt mot peers. Sektorbolag med sportexponering och liknande lönsamhet handlas till EV/EBIT 2021e om i sitt över 10x. Vi bibehåller vår bedömning att värderingen inte återspeglar värdet av varumärket. Vi anser att varumärket motiverar ett premium mot andra aktörer inom samma segment som inte har ett varumärke. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 20 – 22 kr, vilket baseras på en multipelvärdering av Björn Borg mot relevanta sektorbolag. Givet dagens kurs är potentialen hög, men givet risken inom branschen som helhet blir risken hög.

2020-03-25 Indikerar lägre intäkter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Kvartal med motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Ett varumärkesbolag till retailvärdering Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Jun 2020 | Årsstämma 2019
22 Jun 2020 | Årligutdelning
30 Jun 2020 | Årsstämma 2019
1 Jul 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Årsstämma 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner