Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Checkin.com Group

Kraftig lönsamhetstillväxt

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Checkin.com Group

Visar styrka i turbulenta tider

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Slår samtliga estimat…

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2022 | Checkin.com Group

Checkar in 2022 starkt

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Imponerar på samtliga…

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Avtal med ledande…

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Checkin.com Group

Checkar ut 2021 i en styrkeposition

  Växer 84% y/y organiskt Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-21 Kraftig lönsamhetstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Visar styrka i turbulenta tider Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Analyskommentar - Slår samtliga estimat Visa Stäng
2022-05-20 Checkar in 2022 starkt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Imponerar på samtliga punkter Visa Stäng
2022-05-06 Analyskommentar - Avtal med ledande leverantör inom iGaming Visa Stäng
2022-02-21 Checkar ut 2021 i en styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2022 | Checkin.com Group

Checkar ut 2021 i en styrkeposition

 

Växer 84% y/y organiskt

Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1 mkr vs våra estimat om 18,1 mkr. Avvikelsen förklaras med högre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om -7,9 mkr. Avvikelsen förklaras med högre total omsättning, en högre bruttomarginal (84% vs 82%) samt en god kostnadskontroll.

Fortsätter att röra sig emot finansiella mål

Bolaget rapporterar för första gången Net revenue retention rate som uppgick till 137% de senaste 12 månaderna. Det innebär att intäkter ifrån befintlig kundstock vid ingången av 2021 växte med 37% under året. Vi anser detta utgör en bra grund för tillväxten framöver, som tillsammans med en utökad säljkår är anledning till att vi höjer intäktsestimaten med i snitt 3% kommande år.

Justerar för ändrat marknadsklimat men ser god potential i aktien

Vi sänker vårt motiverade värde till 73-76 kr (100-104 kr) som en följd av den värderingskorrigering som skett för mjukvarubolag under inledningen av 2022. På nuvarande kurs handlas Checkin med en implicit WACC strax över 15%, vilket vi anser är för högt för ett bolaget i en tydlig kommersialiseringsfas.

2021-11-04 Checkin, takeoff, enjoy the ride Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-12 Stark debut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Checka in och njut av resan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2