Datum Titel Alternativ
2024-02-19 Säsongseffekter hos storkund bromsar tillväxt tillfälligt Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-09 Analyskommentar - Uppdatering kring kabinfaktor hos Ryanair Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Analyskommentar - Går live med ny kund på den nederländska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Nått nya nivåer av tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Analyskommentar - Tillväxten tar fart Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Analyskommentar - Nytt finansiellt mål reflekterar ändrat marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Julisiffror indikerar take-off för tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Analyskommentar - Första kunden från Playtech-samarbetet Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Växer kraftigt hos storkund efter kvartalets slut Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Imponerande lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Kraftig lönsamhetstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Visar styrka i turbulenta tider Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Analyskommentar - Slår samtliga estimat Visa Stäng
2022-05-20 Checkar in 2022 starkt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Imponerar på samtliga punkter Visa Stäng
2022-05-06 Analyskommentar - Avtal med ledande leverantör inom iGaming Visa Stäng
2022-02-21 Checkar ut 2021 i en styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2022 | Checkin.com Group

Checkar ut 2021 i en styrkeposition

 

Växer 84% y/y organiskt

Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 13,4 mkr vs våra estimat om 14,1 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 84% y/y. Totala intäkter uppgick till 21,1 mkr vs våra estimat om 18,1 mkr. Avvikelsen förklaras med högre aktiveringar. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om -7,9 mkr. Avvikelsen förklaras med högre total omsättning, en högre bruttomarginal (84% vs 82%) samt en god kostnadskontroll.

Fortsätter att röra sig emot finansiella mål

Bolaget rapporterar för första gången Net revenue retention rate som uppgick till 137% de senaste 12 månaderna. Det innebär att intäkter ifrån befintlig kundstock vid ingången av 2021 växte med 37% under året. Vi anser detta utgör en bra grund för tillväxten framöver, som tillsammans med en utökad säljkår är anledning till att vi höjer intäktsestimaten med i snitt 3% kommande år.

Justerar för ändrat marknadsklimat men ser god potential i aktien

Vi sänker vårt motiverade värde till 73-76 kr (100-104 kr) som en följd av den värderingskorrigering som skett för mjukvarubolag under inledningen av 2022. På nuvarande kurs handlas Checkin med en implicit WACC strax över 15%, vilket vi anser är för högt för ett bolaget i en tydlig kommersialiseringsfas.

2021-11-04 Checkin, takeoff, enjoy the ride Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-12 Stark debut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Checka in och njut av resan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3