Senaste analysen | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Starkt kvartal men fortsatt turbulent…

  Ett lugnt kvartal Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora överv…

  Ett lugnt kvartal Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

  Ett lugnt kvartal Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-22 Starkt kvartal men fortsatt turbulent bostadsmarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Byggrättsportföljen visar stora övervärden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora övervärden

 

Ett lugnt kvartal

Omsättningen i kvartalet enligt IFRS uppgick till 6,3 mkr. Andelen vinstavräknade lägenheter enligt IFRS uppgick till 9 st. Under perioden har 896 lägenheter sålts. Merparten av dessa köptes av Patrizia, en internationell kapitalförvaltare. Köpeskillingen uppgick till 3,6 mdr. Under kvartalet har ca 60 lägenheter säljstartats. Aros del av marknadsvärdet på byggrättsportföljen uppgick till 131 kr per aktie.

Strukturaffär inte i estimaten

Då IFRS är mycket känsligt för när i tiden tillträden sker, justerar vi våra intäktsestimat med -400 mkr för 2022. Större delen av dessa intäkter lyfter vi över till 2023. (Se sid 4) Vi bedömer att den viktigaste aspekten i bolaget är att följa antalet sålda bostäder och bostäder i produktion. Dessa ligger i linje med våra långsiktiga estimat. Vi har inte inkluderat affären med ALM Equity i våra estimat.

 

Bibehåller motiverat värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 78-80 kr. På dessa nivåer handlar bolaget till en rabatt om 40% mot marknadsvärdet på byggrättsportföljen och ett P/E-tal om 3x på framtida vinster i projektportföljen. I dagsläget handlas bolaget på en rabatt om ca 60% av marknadsvärdet på byggrättsportföljen. (Se sid 5 för en djupare analys av värderingen).

 

2022-06-01 Premieportfölj till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022