Senaste analysen | 13 Jul 2023 | Elanders

Svagare marknader och få triggers i nä…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2023 | Elanders

Analyskommentar - Försvagning mot…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-13 Svagare marknader och få triggers i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-12 Analyskommentar - Försvagning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Se igenom den tillfälliga svagheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Analyskommentar - Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Accelererande organisk tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

 

Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions

Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i
Q1’21. Försäljningen var stabil, med en organisk tillväxt (ex-valuta) om 2%, medan det nyligen förvärvade
Bergen Logistics uppges visa på höga tvåsiffriga tillväxttal i USA. Totalt sett ökade Elanders omsättningen
med 23% till 3 371 mkr. Supply Chain Solutions uppbär nu 85% av R12m EBITDA.

Tempot är högt, med såväl risker som möjligheter in i 2022

Elanders pekar i rapporten på ett antal riskfaktorer som stör deras kunders verksamhet och efterfrågan.
Högre energikostnader, leveransstörningar och höga sjukskrivningstal i inledningen av kvartalet är några av
dessa. Trots detta levererar Elanders en bra rapport som visar på bolagets kvaliteter i termer av diversifiering
mellan geografier och industrier.

Fortsatt låg värdering

Vi ser utrymme för en uppvärdering av Elanders. Konsensusprognoserna har stigit för Elanders noterade
peers hittills i år, medan vinstmultiplarna sjunkit marginellt. Vi har höjt EBITDA-prognoserna med ca 2% för
kommande år efter rapporten, medan Fnansnetto, avskrivningar och skatt tynger något på EPS. Motiverat
värde uppgår till 190 – 200 kr per aktie (200 – 205).

2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Årsstämma 2023
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2