Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

  Organiska tillväxten accelererade från Q2 Elanders rapporterade organisk tillväxt på 4% (2% i Q1’22) medan nyförvärvet Bergen Logistics uppges visa på höga tvåsiffriga organiska tillväxttal i USA. EBITA-marginalen fortsatte…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

  expanderar marginalen med 110 punkter Elanders såg 4% organisk tillväxt i Q2. Kriget i Ukraina samt nedstängningen i Kina fortsatte medföra leveransstörningar för flertalet stora kunder men orderböckerna för…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Elanders

Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'…

  Starkt resultat i Q1’22 Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22 (142), motsvarande en marginal på 5,5% (5,2). Som tidigare kvartal så pekar Elanders även nu på faktorer…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Feb 2022 | Elanders

Väl hanterat 2021

  Rekordresultat för helåret trots halvledarstök Elanders rapporterade justerad EBITA om 244 mkr, strax lägre än föregående års 256 mkr i ännu ett kvartal som påverkades av halvledarbrist samt höga…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Elanders

Utrymme för uppvärdering av Supply…

  Förvärv av Bergen Logistics Vi har justerat våra prognoser för detta förvärv som dels ökar betydelsen av Supply Chain Solutions hos Elanders som koncern, men även bidrar till en…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2021 | Elanders

Ett svagare Q3'21 redan i kursen

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

 

Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions

Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i
Q1’21. Försäljningen var stabil, med en organisk tillväxt (ex-valuta) om 2%, medan det nyligen förvärvade
Bergen Logistics uppges visa på höga tvåsiffriga tillväxttal i USA. Totalt sett ökade Elanders omsättningen
med 23% till 3 371 mkr. Supply Chain Solutions uppbär nu 85% av R12m EBITDA.

Tempot är högt, med såväl risker som möjligheter in i 2022

Elanders pekar i rapporten på ett antal riskfaktorer som stör deras kunders verksamhet och efterfrågan.
Högre energikostnader, leveransstörningar och höga sjukskrivningstal i inledningen av kvartalet är några av
dessa. Trots detta levererar Elanders en bra rapport som visar på bolagets kvaliteter i termer av diversifiering
mellan geografier och industrier.

Fortsatt låg värdering

Vi ser utrymme för en uppvärdering av Elanders. Konsensusprognoserna har stigit för Elanders noterade
peers hittills i år, medan vinstmultiplarna sjunkit marginellt. Vi har höjt EBITDA-prognoserna med ca 2% för
kommande år efter rapporten, medan Fnansnetto, avskrivningar och skatt tynger något på EPS. Motiverat
värde uppgår till 190 – 200 kr per aktie (200 – 205).

2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022