Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Elanders

Bra start på 2022

  Stark inledning på 2022 drivet av Supply Chain Solutions Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22, vilket var en tydlig förstärkning jämfört med 142 mkr i Q1’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Elanders

Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'…

  Starkt resultat i Q1’22 Elanders rapporterade EBITA på 187 mkr i Q1’22 (142), motsvarande en marginal på 5,5% (5,2). Som tidigare kvartal så pekar Elanders även nu på faktorer…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Feb 2022 | Elanders

Väl hanterat 2021

  Rekordresultat för helåret trots halvledarstök Elanders rapporterade justerad EBITA om 244 mkr, strax lägre än föregående års 256 mkr i ännu ett kvartal som påverkades av halvledarbrist samt höga…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Elanders

Utrymme för uppvärdering av Supply…

  Förvärv av Bergen Logistics Vi har justerat våra prognoser för detta förvärv som dels ökar betydelsen av Supply Chain Solutions hos Elanders som koncern, men även bidrar till en…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2021 | Elanders

Ett svagare Q3'21 redan i kursen

  Q3’21 präglat av halvledarbrist Elanders EBITA i Q3’21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2021 | Elanders

Fortsatt resultatförstärkning

  Stabilt Q2’21 Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2021 | Elanders

Bra inledning på 2021

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen