Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Elanders

Se igenom den tillfälliga svagheten

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2023 | Elanders

Börjar se tecken på förändringar av…

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2023 | Elanders

Analyskommentar - Fortsatt…

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Elanders

Höjer estimaten med 6-8% på en bra…

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Elanders

Analyskommentar - Accelererande organisk…

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Elanders

Marginalen fortsatte att expandera

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Elanders

Analyskommentar - Expanderar marginalen…

  Fortsatt stark resultatutveckling Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-04-24 Se igenom den tillfälliga svagheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Börjar se tecken på förändringar av försörjningskedjorna Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Analyskommentar - Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Höjer estimaten med 6-8% på en bra rapport Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Accelererande organisk tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Marginalen fortsatte att expandera Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Expanderar marginalen med 110 punkter Visa Stäng
2022-04-22 Bra start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Starkt resultat i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-04 Väl hanterat 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Utrymme för uppvärdering av Supply Chain Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Ett svagare Q3'21 redan i kursen Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Fortsatt resultatförstärkning Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Bra inledning på 2021 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Apr 2021 | Elanders

Bra inledning på 2021

 

Fortsatt stark resultatutveckling

Elanders fortsatte den fina resultattrenden i Q1’21. EBITA kom in på 142 mkr, upp från 81 mkr i Q1’20, baserat på en omsättning på 2 734 mkr i kvartalet, vilket innebar en organisk tillväxt på 15% y/y rensat för valutakursförändringar. Den positiva utvecklingen drevs av såväl Supply Chain Solutions, med EBITA på 111 mkr (58), samt Print & Packaging Solutions med EBITA på 40 mkr (32).

DiversiFIerade kundgrupper ger stabilitet

Brist på halvledare i fordonsindustrin sätter viss press på en del kunder, men Elanders försäljning mot segmentet var likväl upp i Q1’21 såväl y/y som q/q. Elanders ser i nuläget inte att det kommer innebära några väsentliga effekter och har en prioriterad mix. Stark e-handel kompenserade för svagare detaljhandelsförsäljning vilket gav en tillväxt totalt sett på 23% y/y inom Fashion & Lifestyle.

Potential för fortsatt uppvärdering

Vi ser fortsatt uppsida i Elanders, primärt drivet av en potentiell uppvärdering i marknadens syn på Supply Chain Solutions. Motiverat värde uppgår till 215-220 kr per aktie (195-200). Vi har justerat upp EBITAprognoserna med ca 4% för 2022e och 2023e efter rapporten, delvis drivet av förvärvet av ReuseIT. Med en nettoskuld/EBITDA (ex-IFRS 16) på 1,59 siktar Elanders sannolikt på ytterligare förvärv framöver.

2021-02-01 Stark avslutning på 2020, och medvind även framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Stabilitet betalar sig Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

12 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1