Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Feb 2018 | Irisity

Bolaget som ser allt

Irisity utvecklar mjukvara för IP-kameror åt säkerhetsbranschen. I en orolig omvärld bedöms säkerhetsbranschen växa med ca 10% per år. Bryter man ut den undermarknad Irisity är aktivt på, marknaden för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Feb 2018 | Irisity

Bolaget som ser allt

Irisity utvecklar mjukvara för IP-kameror åt säkerhetsbranschen. I en orolig omvärld bedöms säkerhetsbranschen växa med ca 10% per år. Bryter man ut den undermarknad Irisity är aktivt på, marknaden för smarta bevakningskameror eller IP-kameror ser vi en marknad som förväntas växa betydligt snabbare. Bolaget har nyligen gjort en strategiomställning till att bli ett renodlat mjukvarubolag och värderas till en rabatt mot denna sektor. Man har även lanserat hemlarm och kommer använda pengarna från sin nyligen genomförda nyemission till att växa globalt genom samarbetsavtal med större bevakningsbolag vilket vi bedömer kommer bidra starkt till att öka tillväxten och ge lönsamhet. Vi ser hög potential i aktien då den handlas till en kraftig rabatt mot andra mjukvarubolag. Vi bedömer även risken som hög då man är beroende av stora avtal och långa ledtider.

Exponering mot stabilt växande bransch

Irisity är aktivt inom övervakning/säkerhetsbranschen eftersom de levererar mjukvara till övervakningskameror. I en orolig omvärld bedöms säkerhetsbranschen växa med ca 10% per år. Bryter man ut den undermarknad Irisity är aktivt på, marknaden för smarta bevakningskameror eller IP-kameror ser vi en marknad som förväntas växa betydligt snabbare. Vi bedömer att Irisity med sin nya strategi kommer att kunna rida på denna våg och leverera hög tillväxt framöver.

Ny affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter

I och med att den nya VDn tillträdde vid årsskiftet har Irisity gjort ett avgörande skifte i sin affärsmodell. Tidigare har bolaget fokuserat på att leverera hela bevakningssystem direkt till slutkunder, till exempel byggbolag inom affärsområdet Byggövervakaren, vilket medförde höga kostnader och långa ledtider, något som tärde på marginalen samt försäljningstillväxten. Produkten har dock varit uppskattad, churn-rate (hur stor del av kundstocken som inte förlänger sina avtal under en given period) har legat på låga nivåer, i Skolbevakaren har den legat på 3% vilket är lågt i branschen. I och med strategin presenterad av den nya VDn ska bolaget röra sig mot att bli ett renodlat SaaS-bolag (Software as a Service). Detta innebär att man kommer fokusera på att sälja sin mjukvara via samarbetsavtal med internationella säkerhetsbolag snarare än hela övervakningssystem, vilket gör att konkurrensbilden förändras och att skalbarheten ökar kraftigt något vi bedömer kommer påverka marginal och tillväxt.

Handlas till rabatt mot liknande bolag

Som vi tidigare har nämnt har Irisity påbörjat en process mot att bli ett renodlat SaaS-bolag. Vi har därför valt att jämföra Irisity med ett antal bolag verksamma inom vertikal mjukvara med liknande bedömd tillväxt för 2018 för att värdera bolaget. Vad vi ser är att Irisity handlas med en rabatt mot dessa bolag. Vi inser att en viss rabatt kan rättfärdigas med att Irisity är ett litet bolag som precis tagit steget mot att bli ett renodlat SaaS-bolag men genom att presentera samarbetsavtal samt uppvisa ett positivt resultat på EBITDA-nivå tror vi denna rabatt kan minska under 2018. Vi bedömer därför potentialen i aktien som hög. Vi bedömer även risken som hög då man nyligen genomfört ett strategiskifte samt är beroende av enskilda stora avtal för att nå tillväxtmålet.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner