Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Smart Energy

Uppstickaren som ska konsolidera brä…

Genom att leda konsolideringen av bränslemarknaden och kontrollera hela kedjan med import, logistik, lagring, egna tankbilar, direktförsäljning och egna stationer så siktar Smart Energy på att bli en ledande svensk…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-01 Blandad rapport bakom första utdelning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före skatt på 60 mkr. Bolaget föreslår en oväntad utdelning motsvarande en direktavkastning på 10%. Då utvecklingen inte levt upp till bolagets ambitioner väljer man av försiktighet att revidera prognosen för 2019 till en omsättning på 1,5 mdkr och PTP på 60-80 mkr (mot tidigare 1,8 mdkr resp. 90-120 mkr). Sammantaget har vi sänkt vår prognos för 2019e med 12% för försäljningen och 28% för EBIT. Vi ser ett fortsatt starkt värderingsstöd med ett trefaldigande av nettoresultatet 2019e jämfört med 2018 års nivå och en långsiktig fördubbling av volymerna till 300 000 m3 2022. En betydande förtroenderabatt tynger aktien till anmärkningsvärt låga P/E-tal på 2,8x 2019e och 2,2x 2020e, men vi ser goda chanser att värderingen över tid ska växa ikapp bolagets starka fundamentala tillväxt. Vi ser därför en hög potential till en hög risk.

Första utdelning motsvarar direktavkastning på 10%

Omsättningen i Q4’18 uppgick till 261 mkr, vilket var över vår men under bolagets förväntan. Siffran visade att den säsongsmässiga svaghet som vi tagit höjd för i våra estimat var betydligt mildare än väntat. Resultatet tyngdes dock med ca 10 mkr av några laster som inte gick att prissäkra på sedvanligt vis, vilket gjorde att EBIT i Q4’18 landade på 1 mkr, mot vår väntade rörelseförlust på 0,7 mkr. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före skatt på 60 mkr. Bolaget föreslår en oväntad utdelning på 0,02 kr motsvarande en direktavkastning på 10%.

Reviderar ner prognosen för 2019 ”av försiktighet”

Bolaget rapporterar om stigande marginaler både på diesel och RME samtidigt som ökad konkurrens på industri- och åkerikunder pressat lönsamheten med 4 mkr i Q4’18, vilket man menar sig ha vänt utvecklingen på under Q1’19. Utvecklingen har dock inte levt upp till bolagets ambitioner och av försiktighet väljer man därför att revidera prognosen för 2019 till en omsättning på 1,5 mdkr och ett resultat före skatt på 60-80 mkr (mot tidigare 1,8 mdkr resp. 90-120 mkr). Totalt sett har bolagets etablering av stationer gått enligt plan och ytterligare två etableras under Q1’19, samtidigt som antalet tankningar ökat från 1200 till 1400 per dygn på bolagets stationer. Sammantaget har vi sänkt vårt volymantagande till 138 000 m3 bränsle 2019e och vårt antagande om bruttobidrag i bulkverksamheten från 1,25 kr till 1,17 kr per liter 2019e. Det innebär en nedrevidering av vår prognos för 2019e med 12% för försäljningen och 28% för EBIT. Långsiktigt fortsätter vi att räkna med en mer än fördubbling av volymerna till 300 000 m3 2022.

Goda chanser för värdering att växa ikapp fundamental utveckling

Nedrevideringen av prognosen för 2019 innebär naturligtvis ett bakslag för den värderingsdrivna omvärdering vi ser framför oss i aktien, men vi ser ett fortsatt starkt värderingsstöd med ett trefaldigande av nettoresultatet 2019e jämfört med 2018 års nivå. Efter en kraftig uppgång på över 50% inför rapporten och kraftig nedgång på rapportdagen är aktien nu tillbaka på kursen vid vår initiering. Det motsvarar anmärkningsvärt låga värderingsmultiplar, med P/E-tal på 2,8x 2019e och 2,2x 2020e. Även om aktien fortsatt dras med en betydande förtroenderabatt så ser vi goda chanser att värderingen över tid ska växa ikapp bolagets starka fundamentala tillväxt. Sammantaget ser vi därför en hög potential till en hög risk.

2018-11-29 Uppstickaren som ska konsolidera bränslemarknaden Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
30 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner