Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Loudspring

Blandad pandemipåverkan men starka…

I kölvattnet av covid-19 har Loudsprings största innehav Eagle Filters, som tillverkar gasturbinfilter, startat produktion av andningsmasker för skydd mot covid-19. Med ett antagande om 30 000 andningsskydd per dag…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2020 | Loudspring

Eagle ska tillverka andningsskydd för…

Loudsprings största innehav Eagle Filters, som tillverkar gasturbinfilter, planerar nu att starta produktion av andningsmasker mot smitta från Covid-19. Bolaget räknar med att kunna producera 30 000 andningsskydd per dag…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Apr 2020 | Loudspring

Stabilt första kvartal för dragloken i…

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q1’20 visade en viss påverkan från Corona, inom framförallt två av bolagets fyra onoterade kärninnehav. ResQ Club (18% av NAV) visade 72% tillväxt i GMV, men en…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Mar 2020 | Loudspring

Bra momentum in i 2020

Totalt visade Loudsprings kärninnehav (exkl. Enersize) en intäktstillväxt på 41% under 2019 till EUR 6,3m, och en ökning på 31% under H2’19. Loudspring har ökat sitt ägande i samtliga av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2019 | Loudspring

Laddar för att stärka de finansiella…

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q3’19 visade en generellt god utveckling för portföljens huvudsakliga värdedrivare, Eagle, Nuuka och ResQ. Det var i linje med våra förväntningar och indikerar att de kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Oct 2019 | Loudspring

Värdeskapande i ökat resursutnyttjande…

Loudspring är ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett ökat resursutnyttjande. I de flesta portföljinnehav har affärsmodellerna validerats och produkter börjat rullas…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-09-01 Blandad pandemipåverkan men starka utsikter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2020 | Loudspring

Blandad pandemipåverkan men starka utsikter

I kölvattnet av covid-19 har Loudsprings största innehav Eagle Filters, som tillverkar gasturbinfilter, startat produktion av andningsmasker för skydd mot covid-19. Med ett antagande om 30 000 andningsskydd per dag vid full produktion, intäkter på EUR 2 per mask kan det motsvara intäkter på EUR 14m, vilket vida överstiger förra årets intäkter från gasturbinfiltren på EUR 2,6m. Med en stabil tillväxt för de flesta kärninnhav i H1’20 räknar bolaget med en förväntad lägstatillväxt på 85% 2021. Vårt beräknade NAV uppgår nu till EUR 22m eller EUR 0,64 per aktie, vilket kan jämföras med dagens kurs på EUR 0,39/3,92 kr. Med stöd av ett fortsatt momentum i de viktigaste kärninnehaven under H2’20 ser vi en hög potential i aktien.

Stabil tillväxt för viktigaste kärninnehaven

Intäkterna för kärninnehaven (exkl. Enersize) minskade 3% i H1’20 till EUR 2,7m, pga kraftig pandeminpåverkan på Sofi Filtration, medan enbart Eagle, Nuuka och ResQ ökade intäkterna med 19%. Den stora nyheten var dock de uppdaterade tillväxtmålen för 2020 och nya för 2021, som innebar en viss nedjustering av siffrorna för 2020 jämfört med H2’19 men ändå en förväntad total lägstatillväxt på 85% 2021.

Positivt momentum x3

Med stark tillväxt i H1’20 kan digitala bolag som Nuuka (+40%) och ResQ (+46% trots kraftig påverkan på restaurangsektorn) väntas fortsätta växa även vid utdragen påverkan av pandemin. Tyngsta innehavet Eagle Filters (62% av NAV) insteg på marknaden för andningsskydd är en betydande tillväxtmöjlighet och med bolagets ”low target” för intäkterna 2021 på EUR 10m fortsätter vi se Eagle som den viktigaste värdedrivaren för aktien.

NAV på EUR 0,64 per aktie ger hög potential

Trots ett fortsatt finansieringsbehov för de flesta av innehaven har de två riktade emissionerna under H1’20 på totalt EUR 1,5m, minskat trycket något. Med justerade antaganden uppgår NAV till EUR 22m eller EUR 0,64 per aktie, vilket kan jämföras med dagens kurs på EUR 0,39/3,92 kr. Med stöd av ett fortsatt momentum i de viktigaste kärninnehaven under H2’20 ser vi en hög potential i aktien.

2020-04-29 Eagle ska tillverka andningsskydd för Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Stabilt första kvartal för dragloken i portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Bra momentum in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Årligutdelning
31 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner