Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 May 2019 | I-Tech

Ett förlorat kvartal

I-Tech redovisar ett relativt svagt kvartal där omsättningen om 6,2 (3,4) mkr visserligen är en ökning y/y men jämförelsetalen är låga och förväntan var högre, då det motsvarar en omsättningsminskning…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | I-Tech

Bioteknik i färgstark utveckling

I-Tech redovisar starka försäljningssiffror för fjärde kvartalet 2018, då nettointäkterna uppgick till 11 mkr (7 mkr) och bruttomarginalen 44% (32%). Samarbete har inletts med en andra tillverkare, vilket på sikt…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2018 | I-Tech

Bioteknik som revolutionerar sjöfarten

Vi inleder bevakning av I-Tech. Baserat på forskning vid Göteborgs Universitet har I-Tech kommersialiserat substansen Selektope, en tillsatskomponent till marin fartygsfärg som har överlägsna egenskaper när det gäller att motverka…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-15 Ett förlorat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Bioteknik i färgstark utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-07 Bioteknik som revolutionerar sjöfarten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Dec 2018 | I-Tech

Bioteknik som revolutionerar sjöfarten

Vi inleder bevakning av I-Tech. Baserat på forskning vid Göteborgs Universitet har I-Tech kommersialiserat substansen Selektope, en tillsatskomponent till marin fartygsfärg som har överlägsna egenskaper när det gäller att motverka hård påväxt på fartygsskrov. Hård påväxt, dvs. havstulpaner kan öka bränsleförbrukningen för fartyg med upp till 40%, vilket innebär en återbetalningstid i bränslebesparingar på under ett år för en oljetanker bestruken med Selektope-baserad färg. Bolaget har idag två kunder, som tillsammans täcker 28% av världsmarknaden för marin färg, som lanserat produkter baserade på Selektope och räknar med produktlanseringar från ytterligare 1-2 kunder de kommande 12-18 månaderna. Bolagets mål är att omsätta SEKm 100 år 2021, vilket motsvarar 50% årlig tillväxt (CAGR) från dagens nivå. Vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet SEK 70 till 121 och bedömer att aktien har hög potential men till hög risk då bolaget ännu ej nått positivt kassaflöde.

Starka drivkrafter för lösning på uråldrigt problem

Vi inleder bevakning av I-Tech. Baserat på forskning vid Göteborgs Universitet har I-Tech kommersialiserat substansen Selektope, en tillsatskomponent till marin fartygsfärg som har överlägsna egenskaper när det gäller att motverka hård påväxt på fartygsskrov. Hård påväxt, dvs. havstulpaner kan öka bränsleförbrukningen för fartyg med upp till 40%, vilket innebär en återbetalningstid i bränslebesparingar på under ett år för en oljetanker bestruken med Selektope-baserad färg. Bolaget har idag två kunder, som tillsammans täcker 28% av världsmarknaden för marin färg, som lanserat produkter baserade på Selektope och räknar med produktlanseringar från ytterligare 1-2 kunder de kommande 12-18 månaderna.

Stark försäljningsökning och brant lyft av marginaler till 2021

I-Techs största utmaning nu är att skala upp produktionen till målet om 10 ton årligen samtidigt som bolaget satsar på förbättringsåtgärder i produktionen. Starka drivkrafter såsom betydande kostnadsbesparingar för bolagets slutkunder, gynnsamma regulatoriska trender, underliggande marknadstillväxt och ett betydande volymåtagande från största kunden, CMP, räknar vi med kommer att lyfta bolagets omsättning från SEKm 18 för de första nio månaderna 2018 till SEKm 66 2019e och SEKm 86 2021e, vilket kan jämföras med bolagets eget mål om minst SEKm 100 år 2021 och motsvarar en tillväxttakt (CAGR) på ca 50% per år fram till 2021. Den pågående utvecklingen av produktionsprocessen bedömer vi kommer att lyfta bruttomarginalen från dagens nivå omkring 30% till drygt 50%, och att EBIT-resultatet därmed vänder från årets förlust till en vinst på SEKm 11, 2021e.

Hög potential och hög risk

I vår diskonterade kassaflödesanalys (DCF) utgår vi från att I-Tech når en penetrationsgrad på 20% respektive 50% av antalet ny- och ommålade fartyg till i genomsnitt 50% andel av bottenyta med Selektope. För respektive scenario når vi motiverade aktievärden på SEK 70 respektive SEK 121. Vi har kompletterat denna värderingsansats med en peer-värdering på 2030 års uppskattade EV-EBITDA-multipel som efter diskontering når ett värde på SEK 107. Vi bedömer därmed I-Tech som en investering med hög potential och hög risk då bolaget ännu ej nått positivt kassaflöde.

Kommande händelser

20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner