Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 May 2019 | Fastator

Fastator - Nytt dotterbolag med…

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen…

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-21 Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot retail Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Billig exponering mot samhällsfastigheter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhällsfastigheter

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget Offentliga Hus, ett bolag som investerar i samhällsfastigheter runt om i Sverige.  Det näst största innehavet är preferensaktier i två bolag där det största är ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Genova. Detta JV innefattar en tomt i Nacka där en detaljplansprocess om 20 – 30 000 kvm drivs. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i bolaget då rabatten mot NAV är 34% och bör kunna röra sig mot intervallet 15-20%, detta till en låg risk.

Börsens billigaste exponering mot samhällsfastigheter…

Fastator är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För tillfället handlas bolaget till en 40% rabatt emot sitt substansvärde. Bolagets enskilt största innehav är en 50%-ig ägarandel i bolaget Offentliga Hus. Offentliga Hus är ett intressant bolag som investerar i samhällsfastigheter runt om i Sverige. Samhällsfastigheter är fastigheter med offentlig finansierad verksamhet som huvudsakliga hyresgäst. Detta leder till hög säkerhet i kassaflödena och långa kontrakt vilket gör att dessa fastigheter kan bära en hög skuldsättning. Offentliga Hus har dessutom en stark ledning med en tydlig strategi; att ha en portfölj om 6 miljarder innan 2020 och börsnoteras under 2019. Vi ser potential till rabattkontraktion i Fastator aktien när mer detaljer kring Offentliga Hus framtid kommer att offentliggöras. Vi tror att rabatten kan minska från nuvarande 40% till 20% vilket ger en kurs om SEK 33.

…men också exponerad mot en svalnade bostadsmarknad…

Det näst största innehavet är preferensaktier i två bolag. Det största av dessa är ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Genova. Detta JV innefattar en tomt med byggrätter om 20-30 000 kvm i Nacka med en kassaflödesfastighet. Planen är att driva detaljplan och bygga ett bostadshöghus. Vi ser en risk i en hög exponering mot en vikande bostadsmarknad i Stockholmsområdet. Den största risken vi ser i detaljplansarbetet är att arbetet drar ut på tiden eller att omfattningen minskas, vilket skulle minska värdet på det färdigutvecklade projektet eller byggrätterna.

…gör att vi ser potential i aktien till låg risk

Vi ser en potentiell uppvärdering i Fastators aktie då rabatten för tillfället är hög. Vi tror den kan röra sig mot 20% de kommande 12 månaderna. En rabattkontraktion motiverar vi med att Offentliga Hus kommer att växa och redovisa mer siffror inför den planerade börsnoteringen 2019. Vi ser dock vissa risker i bolaget. Den första relaterar främst till detaljplansrisken i JV:t med Genova. Osäkerheten kring när värdet kan realiseras, alternativt att omfattningen minskas, motiverar en rabatt. Den andra risken vi ser är att Offentliga Hus har relativt aggressiva finansiella mål. Vi tror att denna balansräkning kommer att stärkas genom den planerade börsnoteringen men, vi ser att bolaget för tillfället har en belåning med en LTV på 57% vilket är bland de högsta belåningsgraderna bland övriga noterade bolag. Vi tror även den kommer att stiga framöver då man har aggressiva förvärvsplaner. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien till låg risk.

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner