Senaste analysen | 5 May 2023 | Gaming Innovation Group

Platform & Sportbook imponerar i en…

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Gaming Innovation Group

Analyskommentar - Fortsatt leverans frå…

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2023 | Gaming Innovation Group

Intressant utveckling i mediasegmentet

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Gaming Innovation Group

Fortsatt goda utsikter för stark tillv…

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2022 | Gaming Innovation Group

Förvärvar Ask Gamblers

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Gaming Innovation Group

Analyskommentar - Partnerskap med News…

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Gaming Innovation Group

Bibehållna prognoser

  Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-05-05 Platform & Sportbook imponerar i en stark rapport Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Fortsatt leverans från bolaget Visa Stäng
2023-04-13 Intressant utveckling i mediasegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Förvärvar Ask Gamblers Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Analyskommentar - Partnerskap med News Corp och nya kunder för Platform & Sportbok Visa Stäng
2022-11-10 Bibehållna prognoser Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 Nov 2022 | Gaming Innovation Group

Bibehållna prognoser

 

Omsättning och EBITDA i linje med våra estimat

Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till EUR 8,5m vilket motsvarar en marginal om 37%, vilket var över våra estimat men under konsensus. Bolaget upprepar sin prognos för en omsättning för helåret om EUR 87-93m och EBITDA på 30-35m. Q4 har startat med en tillväxt om 34% y/y, en siffra vi bedömer kommer att accelerera givet stundande fotbolls-VM.

Mindre estimatförändringar

Baserat på att bolaget bibehåller sin intäktsprognos för helåret höjer vi våra estimat för innevarande år med ca 3%. Då EBITDA var starkare än våra estimat höjer vi dock EBITDA med 9% för innevarande år. Vi ligger således i mitten av prognosen snarare än lägre delen vilket vi gjorde tidigare. Givet att bolagets pipeline av kunder ser starkare ut än i våra estimat höjer vi intäktsestimaten med ca 3% kommande år. Då bolaget rapporterar en lägre kostnadsbas än våra estimat samt att vi ser att antalet anställda var lägre än våra estimat höjer vi EBITDA med i snitt 6%.

 

Bibehållet motiverat värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 35-37 kr.

 

2022-11-09 Analyskommentar - Bibehållen prognos för helåret Visa Stäng
2022-11-07 It’s a win Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023