Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 May 2020 | AAC Clyde Space

Bibehållna mål för 2021

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 23,8 mkr i Q1’20, vilket innebar en tillväxt på 60 % jämfört med Q1’19. EBITDA på -6,2 mkr i Q1’20 var dock i…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2020 | AAC Clyde Space

Stark orderingång och nya mål

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 20,6 mkr samt EBITDA om -5,2 mkr i Q4’19. Orderboken vid utgången av januari 2020 uppgick till 187 mkr, motsvarande 281 % av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2019 | AAC Clyde Space

Space as a Service

EN HELHETSLEVERANTÖR I SATELLITBRANSCHEN AAC Clyde Space bildades 2018 då ÅAC Microtec från Uppsala, Sverige förvärvade Clyde Space från Glasgow i Skottland, respektive bolag bildat 2005. AAC Clyde Space erbjuder…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-18 Bibehållna mål för 2021 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 May 2020 | AAC Clyde Space

Bibehållna mål för 2021

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 23,8 mkr i Q1’20, vilket innebar en tillväxt på 60 % jämfört med Q1’19. EBITDA på -6,2 mkr i Q1’20 var dock i nivå med -6,5 mkr Q1’19. AAC Clyde Space upprepar målet om positiv EBITDA samt operationellt kassaflöde 2021, vilket vi även räknar med. Den fortsatt starka tillväxten i Q1’20 talar för det. Det gäller dock att den temporärt lägre bruttomarginalen vänder upp igen, vilket blir en viktig datapunkt i rapporten för Q2’20. Vi har justerat ned försäljningsprognoserna med ca 3 % och räknar med en omsättning på 117 mkr 2020, vilket innebär en årlig tillväxt på ca 75 % jämfört med 2019, ej inräknat potentiella förvärv, och en EBITDA-marginal som successivt stiger och vänder till positiva tal på årsbasis 2021. På ett års sikt, då med Q1’21-rapporten i ryggen och fortsatta utsikter om att nå positivt kassaflöde för helåret 2021 ser vi det som möjligt att aktien då kan värderas till uppåt 7 kr.

Hög tillväxt i Q1’20, med hopp om starkare resultat framöver

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 23,8 mkr i Q1’20, vilket innebar en tillväxt på 60 % jämfört med Q1’19. EBITDA på -6,2 mkr i Q1’20 var dock i nivå med -6,5 mkr Q1’19. AAC Clyde Space pekar dock på att de hade en lägre bruttomarginal, 46 %, till följd av en högre andel tredjepartsprodukter, främst avseende batterier, än normalt i Q1’20. Bruttomarginalen låg på 59 % 2019. Vi räknar med den stiger till 63 % 2020 till följd av en successivt högre andel satellitplattformar, vilken låg på 48 % i Q1’20 jämfört med 31 % 2019. Orderstocken på 183 mkr vid utgången av Q1’20 motsvarade 243 % av rullande 12 månaders försäljning och indikerar en försäljning på ca 120 mkr kommande 12 månader, vilket är vad vi räknar med i prognoserna.

Upprepade mål, och små effekter av covid-19 så här långt

AAC Clyde Space upprepar målet om positiv EBITDA samt operationellt kassaflöde 2021, vilket vi även räknar med. Den fortsatt starka tillväxten i Q1’20 talar för det. Det gäller dock att den temporärt lägre bruttomarginalen vänder upp igen, vilket blir en viktig datapunkt i rapporten för Q2’20. AAC Clyde Space ser heller inte några större effekter av covid-19 så här långt, och de har inte sett någon minskad efterfrågan, vilket är klart positivt i jämförelse med många andra branscher som präglats av nedstängningar. På sikt kan situationen även leda till ett ökat intresse för satelliter. T ex så försämras väderprognoser till följd av minskat flygresande, vilket kan leda till ökad efterfrågan på vädersatelliter.

Prognoser och värdering

Vi har justerat ned försäljningsprognoserna med ca 3 % och räknar med en omsättning på 117 mkr 2020, vilket innebär en årlig tillväxt på ca 75 % jämfört med 2019, ej inräknat potentiella förvärv, och en EBITDA-marginal som successivt stiger och vänder till positiva tal på årsbasis 2021. Vi räknar därefter med en avtagande tillväxttakt som når 15 % 2022, i linje med bedömningen av branschen som helhet. På ett års sikt, då med Q1’21-rapporten i ryggen och fortsatta utsikter om att nå positivt kassaflöde för helåret 2021 ser vi det som möjligt att aktien då kan värderas till uppåt 7 kr. Förutsättningen för det är att den starka orderstock som AAC Clyde Space rapporterat materialiseras i termer av försäljning framöver, i linje med våra prognoser, och att bolaget i spåren av det blir allt mer sannolikt att permanent vända till svarta siffor. I förlängningen, med fortsatt positiv utveckling, ser vi möjlighet till ytterligare uppvärdering av AAC Clyde Space.

2020-02-21 Stark orderingång och nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Space as a Service Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
15 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
2 Jun 2020 | Årsstämma 2019
3 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
26 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner