Senaste analysen | 16 Aug 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Rapportkommentar

  OncoZenge presenterade under morgonen sin rapport för det andra kvartalet. Bolaget hade under kvartalet en god kostnadskontroll vilket resulterade i ett rörelseresultat om -2,8 mkr och ett kassaflöde om…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2022 | OncoZenge

Inga överraskningar i rapporten

  Rapportkommentar Under tisdagen presenterade OncoZenge sin rapport för det första kvartalet, vilken var i linje med våra förväntningar. Bolaget upprepade budskapet om att fokus just nu är på att…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Under morgonen presenterade OncoZenge sin rapport för det första kvartalet, vilken inte innehöll några större överraskningar. Bolaget upprepade budskapet om att fokus just nu är på att utveckla…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Påbörjar…

  Påbörjar omformulering av BupiZenge OncoZenge meddelande efter stängning i fredags att arbetet med att formulera om produktkandidaten BupiZenge har påbörjats. Målet är att produkten ska ha en lägre tablettstyrka…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | OncoZenge

Bakslag i utvecklingsprogrammet

  Avbryter planerad studie OncoZenge meddelade idag att bolaget avbryter den planerade farmakokinetiska studien med BupiZenge. Bakgrunden är en utredning av FDA kring bupivakain som indikerar att den nuvarande produktformuleringen…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | OncoZenge

Analyskommentar - Avbryter planerad…

  Avbryter planerad studie Oncozenge meddelar idag att bolaget avbryter den planerade farmakokinetiska studien med BupiZenge. Bakgrunden är att den nuvarande produktformuleringen utgör en potentiell säkerhetsrisk för patienter. En möjlig…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2022 | OncoZenge

Ett kvartal av förberedelser

  Inga överraskningar Oncozenge presenterade igår sin rapport för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -1,4 mkr med intäkter om 0 mkr. Kassaflödet för perioden var -4,5 mkr, vilket gav en…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-08-16 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-18 Inga överraskningar i rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-04-25 Analyskommentar - Påbörjar omformulering av BupiZenge Visa Stäng
2022-04-12 Bakslag i utvecklingsprogrammet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Apr 2022 | OncoZenge

Bakslag i utvecklingsprogrammet

 

Avbryter planerad studie

OncoZenge meddelade idag att bolaget avbryter den planerade farmakokinetiska studien med BupiZenge. Bakgrunden är en utredning av FDA kring bupivakain som indikerar att den nuvarande produktformuleringen av BupiZenge kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk för patienter (dock är ej utredningen kopplad specifikt till BupiZenge). Den kommande fas III-studien kommer därför inte att genomföras med nuvarande formulering.

Ökad osäkerhet

Den fortsatta kliniska utvecklingen av BupiZenge är nu oklar. Bolaget uppger att en potentiell väg framåt skulle kunna vara att justera formuleringen till tabletter med lägre styrka i syfte att få ner den förväntade plasmakoncentrationen av bupivakain. Vår bedömning är att det kommer krävas nya studier för att verifiera effekt med en potentiell ny formulering.

Sänker motiverat värde kraftigt

Som en konsekvens av dagens nyhet, och osäkerheten kring fortsättningen för BupiZenge sänker vi motiverat värde till 2,5-3,0 kronor per aktie (21-23).

2022-04-12 Analyskommentar - Avbryter planerad studie Visa Stäng
2022-02-16 Ett kvartal av förberedelser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Attraktivt värderat projekt i sen klinisk fas Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-20 Positiv feedback från Läkemedelsverket Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-21 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 En potent avknoppning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3