Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet…

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-09 Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Jul 2017 | Arise

Både goda och dåliga nyheter

Andra kvartalet bjöd på svar på de två viktigast frågorna på kort till medellång sikt för Arise. Medan Miljööverdomstolens nej till projektet Kölvallen på 200 MW blev en riktig kalldusch så blev utfallet av försäljningen av Svartnäs på 115 MW desto mer gynnsamt. Aktien har tappat 35% hittills i år och med goda chanser för en stabilisering av totalintäkten för vindkraftsproducenter, en värdering på P/E 14x 2018, 9x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,42x ser vi över 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

Svar på de två viktigaste frågorna på medellång sikt

Intäkterna i andra kvartalet uppgick till SEKm 111, vilket var starkare än vi räknat med. Det gav ett EBITDA på SEKm 51, vilket var SEKm 23 över vår förväntan. Under sommaren har bolaget även meddelat utfallet i två av de huvudfrågor som vi tidigare framhållit som avgörande för utvecklingen de kommande åren. Det ena är att projektet Kölvallen fått avslag i Miljööverdomstolen. Projektet förvärvades 2016 för SEKm 20 och uppskattades ha en effekt på omkring 200 MW, och ungefär lika mycket i potentiellt resultatbidrag i SEKm. Arise har redan inlett en ny tillståndsprocess men tidsplanen och utfallet för en sådan process är mycket osäker.

Kraftigt sänkta vinstestimat trots försäljningen av Svartnäs

På den positiva sidan har bolaget även slutit avtal om en försäljning av projektet Svartnäs på 115 MW. Den förväntade vinsten uppgår till upp till SEKm 97 under åren 2017–2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar. Hittills har strax över en tredjedel av vinsten intäktsförts, framförallt den del som utgör ersättning för nedlagda utvecklingskostnader för projektet, medan resterande belopp kommer att intäktsföras i takt med att byggnationen fortskrider. Medan resultatbidraget från Svartnäs var helt i linje med vårt eget estimat på SEKm 100 så har vi nu strukit Kölvallen helt ur vår prognos (t.o.m. 2019e). Istället räknar vi med att bolaget kommer flytta fokus till projekten Bröcklingeberget och Skaftåsen på totalt cirka 200 MW, där vi räknar med att det förstnämnda kan börja marknadsföras mot hösten. Sammantaget har vi därför sänkt vår prognos för EBIT med 23% för 2018 och 35% för 2019.

Aktien under förnyad press sedan årsskiftet

Både el- och certifikatpriserna är kvar på de historiska låga nivåerna kring 250 resp. 50 SEK/MWh. Med fortsatt nedstängning av svensk kärnkraft och en förbättrad politisk klarhet om certifikatsmarknaden under våren finns en god chans för stabilisering av totalintäkten för vindkraftsproducenter, och därmed ett ökat intresse för investeringar i vindkraft. Även om Miljööverdomstolens nej till Kölvallen var ett betydande bakslag och bolagets nettoskuld/EBITDA är så hög som 6,6x så ser vi ingen omedelbar risk för finansieringen efter vårens konvertibelemission. Aktien är ner 35% hittills i år och med ett bra resultatbidrag från Svartnäs, goda chanser för en stabilisering av totalintäkten, en värdering på P/E 13,5x 2018, 9,0x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,42x ser vi över 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner