Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

  Synliggörande av värde i Nytto Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

  Q4’21 ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-23 Fortsätter leverera värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analyskommentar - Blir ny storägare i Aros Visa Stäng
2022-03-08 Avtal med Corem Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

 

Synliggörande av värde i Nytto

Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851)
och 3 161 mkr hänförs till omklassificering av innehavet i Svenska Nyttobostäder. ALM sålde en andel av sitt
innehav i Nyttobostäder vilket innebar att bolaget nu har mindre än 50% av aktierna och rösterna. Resultatet
uppgick till 3 207 mkr (45) och det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 986 kr.

Bindande avtal med Corem

Vidare meddelar bolaget att man nu har ingått ett bindande avtal med Corem om att bilda ett gemensamt
förvaltningsbolag. Det gemensamma bolaget kommer bedriva verksamheten under varumärket Klövern där
ägandet kommer, efter apportemission, att uppgå till 51% för Corem och 49% för ALM. Målet är fortsatt att
börsnotera bolaget under 2022.

Bibehåller motiverat värde

Genom avtalet med Corem går bolaget från att tidigare enbart jobbat med bostadsutveckling till att nu mer
klassas som en bolagsutvecklare. Byggrättsportföljen visar en fortsatt stabil utveckling och uppgår nu till 18
211 enheter (17 589 i Q3’21). Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1 070 – 1 090 kr per aktie. Risknivån
är medium givet bostadmarknadens räntekänslighet.

2022-02-25 Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag med Corem Visa Stäng
2021-12-17 Fastighetskoncern med vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022