Senaste analysen | 20 Aug 2021 | Aino Health

Nya pilotprojekt

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2021 | Aino Health

Börjar se ökad aktivitet

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2020 | Aino Health

Fokus på nya licenser

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Aino Health

Aino Health - Stärker balansräkningen

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2020 | Aino Health

COVID-19 bromsar tillväxten

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Feb 2020 | Aino Health

Ökar intäkterna med 29%

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | Aino Health

Ökar intäkterna med 36%

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-08-20 Nya pilotprojekt Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-03 Börjar se ökad aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Fokus på nya licenser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Aino Health - Stärker balansräkningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 COVID-19 bromsar tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Ökar intäkterna med 29% Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 Ökar intäkterna med 36% Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-07 Ökar antalet samarbetspartners Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Ökar antal användare med 50% under 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 41 000 HealthManager-licenser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 39 000 HealthManager-licenser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 18% ökning av antal HealthManager-licenser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 Avtal med ArcelorMittal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Mar 2018 | Aino Health

Avtal med ArcelorMittal

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten, vilket vi räknar med kommer på sikt leda till fler avtal av Ainos övriga tjänster där repetitiva intäkter är höga. Efter kvartalets utgång tecknade Aino ett avtal med den tyska stål- och gruvbolaget ArcelorMittal om att använda Ainos tjänster för hälsoadministration vid fabriken i Neuwied (ca 100 anställda). Efter rapporten drar vi upp försäljningsestimaten med 7,5% drivet av 1) avtalet med ArcelorMittal samt 2) av den starka försäljningen av BHi. Det finansiella läget är fortsatt ansträngt då bolaget enbart har kvar SEKm 9 i kassan samtidigt som vi bedömer att bolaget först kan vara kassaflödespositivt under 2019. Därav ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Intäkter som väntat

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten, vilket vi räknar med kommer på sikt leda till fler avtal av Ainos övriga tjänster där repetitiva intäkter är höga. Däremot var rörelsekostnaderna något över vår förväntan om SEKm 13 (10), avvikelsen låg primärt i högre personalkostnader drivet av nyrekrytering inom affärsutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till SEKm -8,7 (-5,3). Kassan uppgick till SEKm 9,3 (38,9).

Avtal med ArcelorMittal

Efter kvartalets utgång tecknade Aino ett avtal med den tyska stål- och gruvbolaget ArcelorMittal om att använda Ainos tjänster för hälsoadministration vid fabriken i Neuwied (ca 100 anställda). Affären är den första på den tyska marknaden för Aino Health. Detta innebär att ArcelorMittal använder Aino Healths plattform, primärt Health Management under en utvärderingsperiod om ca sex månader. Projektet planeras starta under mars. Efter utvärderingstiden kommer ArcelorMittal ha möjlighet att expandera lösningen till andra enheter, första steget är att utöka tjänsten till 2,000 anställda. I en förlängning har Aino chans till att integrera ArcelorMittals samtliga anställda i Europa (100,000st). Detta skulle innebära repetitiva intäkter om SEKm 72 årligen för Aino. Bolaget har även hunnit med att teckna avtal med Region Västmanland (tidigare Västmanlands läns landsting) gällande BHi. Region Västmanland hade under 2016 en sjukfrånvaro på 7,2% jmf med snittet för samtliga landsting som ligger på 6,2% under samma period. Vi räknar med att Region Västmanland kommer successivt integrera Ainos tjänster under 2018.

Fortsatt ansträngt finansiellt läge

Efter rapporten drar vi upp försäljningsestimaten med 7,5% drivet av 1) avtalet med ArcelorMittal samt 2) av den starka försäljningen av BHi. Samtidigt drar vi upp kostnadsprognosen med SEKm 2 med anledning av något högre installationskostnader. Det finansiella läget är fortsatt ansträngt då bolaget enbart har kvar SEKm 9 i kassan samtidigt som vi bedömer att bolaget först kan vara kassaflödespositivt under 2019. Därav ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

2018-01-10 Nu eller aldrig Ladda ner | Visa Stäng