Senaste analysen | 27 May 2022 | Talkpool

Händelserik start på 2022

  Marknadsfaktorer belastar tillväxten i Q1 Talkpool redovisar försäljning för första kvartalet om EUR 6,1 m (EUR 5,7 m) motsvarande en tillväxt y/y om 8%. Talkpool kommenterar att IoT-försäljningen backade…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Talkpool

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten Talkpool redovisade omsättning om EUR 6,1 m (EUR 5,7 m) motsvarande en tillväxt om 8% y/y. IoT-försäljningen backade mer än vad bolaget räknat med i…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Mar 2022 | Talkpool

Avslutar 2021 med tillväxt

  Tillväxt i Q4 Omsättningen för Q4 uppgick till EUR 6,6 m (6,4 m) vilket var 2% över våra estimat om EUR 6,5 m. Intäkterna växte därmed 4% y/y. För…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2021 | Talkpool

Rapport för tredje kvartalet

  Turnaround fortsätter materialiseras Omsättning för Q3 var EUR 5,8 m (5,1 m) vilket innebär en tillväxt y/y om 14%. Vi ser flera aspekter som understryker bolagets omställning. Fokuset på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Sep 2021 | Talkpool

IoT-bolag på framfart

  Betydande aktör inom smarta byggnader Vi inleder bevakning av Talkpool, ett bolag som är verksamt inom planering, driftsättning och underhåll av telekomnätverk, samt produkter och tjänster inom IoT med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-27 Händelserik start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-03-18 Avslutar 2021 med tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Mar 2022 | Talkpool

Avslutar 2021 med tillväxt

 

Tillväxt i Q4

Omsättningen för Q4 uppgick till EUR 6,6 m (6,4 m) vilket var 2% över våra estimat om EUR 6,5 m. Intäkterna
växte därmed 4% y/y. För helåret 2021 växer intäkterna 15% y/y drivet av organisk tillväxt samt förvärvet av
Nordic Proptech. Under året har bolaget växt starkt i Tyskland via samarbetet med Deutsche Telecom.

Lönsamhet

Bruttomarginalen uppgick till 24% mot våra estimat om 23%. EBIT uppgick till EUR 0,2 m jämfört med våra
estimat om 0,3 m, där den stora avvikelsen var engångsposter. Vidare bedömer vi att USA-satsningen man
medddelade under inledningen av 2022 kan medföra god tillväxt med goda marginaler. Utöver detta har
Talkpool fortsatt med renodlingen av marknadsexponeringen genom att sälja Pakistan-verksamheten.

Estimatjusteringar

Vi gör justeringar för intäkter och kostnadsposter för prognosperioden, för att reflektera Pakistanförsäljningen men även framgångar inom bl.a. USA. Vi noterar att verksamheten utvecklas i linje med
bolagets mål, men jämförelsegruppens multiplar har gått ned. Sammantaget ser vi ett motiverat värde om
17 – 19 kr per aktie (19 – 21 kr). Vi ser fortsatt medelhög risk.

2021-11-23 Rapport för tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 IoT-bolag på framfart Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022