Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Upsales Technology

Visar vägen mot nya mål

Nettoomsättningen ökade till 17,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12% och var något lägre än våra estimat om 20,6 mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 3,7 mkr vilket var…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2020 | Upsales Technology

Upsales - lönsamheten imponerar och…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 18,3 mkr vilket var något lägre än våra estimat om 19 mkr. EBITDA under kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var ca 1,9 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta…

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2019 | Upsales Technology

Höj blicken emot Q4

Upsales rapporterade en nettoomsättning om 16 mkr vilket motsvarade en tillväxt 9% y/y. ARR uppgick till 65,4 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 23,8% y/y och 1% q/q. Tillväxten q/q…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2019 | Upsales Technology

Ett ljummet kvartal

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr i andra kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr motsvarande en marginal på 18,6% vilket var något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Visar vägen mot nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Upsales - lönsamheten imponerar och tillväxtsatsning att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta initiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de industrien som drabbats värst under inedlningen av krisen. Vidare tror vi att de initiativ bolaget tagit kring minskning av churn-rate samt ökad ARPU kommer ha en positiv inverkan på siffrorna i Q1’20. Med anledning av att Covid-19 har eskalerat efter kvartalets utgång justerar ned våra estimat för helåret med ca 11% och kommande år 12%. EPS justeras ned med 10,2% 2020 och 6% 2021. Baserat på en något höjd riskpremie i vår DCF samt att peers handlats ned sänker vi vårt motiverade värde till 27-29 kr.

Q1 i linje med våra förväntningar…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig verksamhet inom resor eller hotellnäringen. Upsales vänder sig emot B2B snarare än B2C bolag. Därför tror vi att Q1’20 kommer att leva upp till våra förväntningar. Vidare har vi sett att bolaget genomfört flertalet kampanjer och samarbeten under kvartalet vilka vi tror haft en positiv inverkan på försäljningen. Även det team som finns på plats för att minska churn tror vi kommer ha en positiv inverkan under Q1.

…men vi tror på försäljningstapp under resten av året…

Vi justerar ned våra estimat för helåret med ca 11% och kommande år 12%. EPS justeras ned med 10,2% 2020 och 6% 2021. Vi bedömer att den allmänna oron i ekonomin kommer att påverka Upsales under de kommande 9 månaderna men att de initiativ bolaget vidtagit för att öka ARPU samt hålla nere churn kommer att kompensera för delar av den minskade försäljningen till nya kunder.

…dock ej i linje med kursfall

Sedan Covid-19 oron inleddes på börsen har Upsales tappat ca 15%. Bolaget är sedan börsnoteringen skuldfritt och har över 85% återkommande intäkter vilket gör att vi ser en låg finansiell risk i bolaget. Baserat på en något höjd riskpremie i vår DCF samt att peers handlats ned sänker vi vårt motiverade värde till 27-29 kr. Vi anser dock aktien vara undervärderad på dessa nivåer då bolaget handlas på en implicit WACC om 12,5% vilket ger en hög potential till en medelhög risk.

2020-02-13 Accelererande ARR-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Höj blicken emot Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Ett ljummet kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Exponering mot en uppåtgående trend Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner