Senaste analysen | 2 Nov 2022 | XMReality

Annonserar kapitalinjektion

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | XMReality

Analyskommentar - Svag rapport men med…

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar - Accelererar…

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

 

Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss

XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är det viktigaste måttet, ökade till 18,5 mkr (15,1). ARR ökade q/q med 1 mkr. Tillväxten i Q3 är normalt sett det svagaste kvartalet på grund av semesterfrånvaro. Givet att en del av de ARR-intäkter som förlorades från deras största kund i Q2 återtogs i Q3, räknade vi dock med en något högre siffra.

God försäljningspipeline

På den positiva sidan har mässor startat igen efter pandemin. De har historiskt varit en betydande försäljningskanal för XMReality. Vidare upprepar bolaget att försäljningspipelinen ligger kvar på den högre nivån som uppnåddes under pandemin. Vi sänker dock våra estimat något då de tre första kvartalen har uppvisat en långsammare tillväxt än vår förväntan.

Behåller motiverat värde

Vi behåller vårt motiverat värde om 6,25–6,75, då de nya estimaten fortsatt indikerar en värdering i detta intervall. Vi står fast vid vår bedömning att det svaga Q2 var en anomali och tillväxten i Q3 ger oss stöd i den uppfattningen. Uppsidan till vårt motiverade värde är alltjämt stor och risken är fortsatt hög
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022