Datum Rubrik Alternativ
2023-12-05 Analyskommentar - Har adderat flera nya kunder under Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Analyskommentar - Tecknar avtal med Coor Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Ökat fokus på lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Fortsätter vinna avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Analyskommentar - Vinner ytterligare ett avtal i USA Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Fortsatt kostnadsreduktion Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Analyskommentar - Två nya avtal Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Analyskommentar - Lanserar branschens första lagringsintegration för Microsoft OneDrive Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Pilotprojekt till Försvarsmakten för centraleuropeiskt land Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stärker sin position på den amerikanska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Analyskommentar - Stabil start på året Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Signerar ny kund inom ett nytt användningsområde Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Flera nya samarbeten inom nytt kundsegment Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Analyskommentar - Näst högsta orderingången i bolagets historia Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

 

Q3 – något lägre ARR än vi väntat oss

XMRealitys nettoomsättning i Q3’21 uppgick till 5,4 mkr (4,6) och EBIT −7 mkr (-4,4). ARR, som i vår mening är det viktigaste måttet, ökade till 18,5 mkr (15,1). ARR ökade q/q med 1 mkr. Tillväxten i Q3 är normalt sett det svagaste kvartalet på grund av semesterfrånvaro. Givet att en del av de ARR-intäkter som förlorades från deras största kund i Q2 återtogs i Q3, räknade vi dock med en något högre siffra.

God försäljningspipeline

På den positiva sidan har mässor startat igen efter pandemin. De har historiskt varit en betydande försäljningskanal för XMReality. Vidare upprepar bolaget att försäljningspipelinen ligger kvar på den högre nivån som uppnåddes under pandemin. Vi sänker dock våra estimat något då de tre första kvartalen har uppvisat en långsammare tillväxt än vår förväntan.

Behåller motiverat värde

Vi behåller vårt motiverat värde om 6,25–6,75, då de nya estimaten fortsatt indikerar en värdering i detta intervall. Vi står fast vid vår bedömning att det svaga Q2 var en anomali och tillväxten i Q3 ger oss stöd i den uppfattningen. Uppsidan till vårt motiverade värde är alltjämt stor och risken är fortsatt hög
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023