Datum Titel Alternativ
2024-01-30 Rekordstarkt Q4 skapar starkt momentum in i 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-23 Analyskommentar - In i Q4 med starka tillväxtkvartal i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Analyskommentar - Förbättrad ägarstruktur när huvudägare ökar sin ägarandel Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Tillväxt och marginal i Q3 understryker skalbarhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 God tillväxt i normaliserat marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Förlänger trend av stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Starkt Q4 avslutar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Order värd 13 mkr i Schweiz Visa Stäng
2022-11-04 Åter till lönsamhet i starkt Q3 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Nov 2022 | Arcoma

Åter till lönsamhet i starkt Q3

 

Åter på nivåer från innan pandemin

Arcomas omsättning för Q3 uppgick till 29 mkr, motsvarande en tillväxt y/y om 31%. Europa och Asien utmärkte sig där Europa växte 71% y/y. Kvartalet är bolagets starkaste Q3 sedan 2019 och indikerar en återgång till nivåer från innan pandemin. Totala intäkter om 30,3 mkr var i stort i linje med våra estimat om 30,9 mkr.

Åter till lönsamhet

Bruttomarginalen stärktes y/y till 41% (35%), där mycket av variationerna beror på produktmixen och fördelningen mellan försäljning och eftermarknadsintäkter. EBIT för Q3 var 1,6 mkr (-2,8 mkr), drivet av ökad försäljning och stärkt bruttomarginal. I samband med rapporten meddelade bolaget en riktad nyemission om ca 1 mkr till tillträdande VD.

 

Endast mindre justeringar

Efter Q3-rapporten gör vi endast mindre justeringar av estimaten och vi håller vårt motiverade värde om 12–13 kr per aktie oförändrat. Vår värdering baseras på en DCF-modell och en multipelbaserad ansats.

 

2022-11-02 Analyskommentar - Riktad nyemission om 1 mkr Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-26 Analyskommentar - Vinner upphandling i Tjeckien Visa Stäng
2022-08-24 Analyskommentar - Order om åtta system i Thailand Visa Stäng
2022-08-24 Återhämtning i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Vinner upphandling i Finland Visa Stäng
2022-04-29 Ett kvartal enligt förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-02-18 Marknaden fortsatt svag i Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Avvaktande marknad under Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Tillväxten fortsätter i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Åter till tillväxt i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Avbrutet förvärv påverkar resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Pandemieffekter i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Potential för Canontillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Möter osäkerheten från styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 4% tillväxt i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Kraftfull utväxling på effektiviseringar Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Tillväxten föregår lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3