Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

  fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Midway fortsatte visa gott momentum i kvartalet – den organiska tillväxten var 37%. Efterfrågan är stark på samtliga marknader men särskilt stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Midway Holding

Mer positiva i sina uttalanden

  Accelererande organiskt tillväxt… Efterfrågan ökade tydligt för merparten av Midways bolag i Q4. Även om Q4’20 var svagt är det positivt att den organiska tillväxten accelererade från 11% i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

  Fortsatt återhämtning i Q3… Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det fö…

  Stark återhämtning i Q2… Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge frukt

 

Fortsatt stark organiskt tillväxt…

Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska förvärv och kostnadsfokus börjar ge resultat. Den organiska tillväxten var 43% och till det kom 18% av förvärvad tillväxt. Norge fortsätter vara starkt men även Kanada och Storbritannien sticker ut. I Sverige fortsätter den generella återhämtningen.

…och högre marginaler

Inköpspriser och störningar i försörjningskedjan fortsatte utmana men arbetet med leverantörerna har lyckats väl och marginalerna expanderade. Vertemax, förvärvet som konsoliderades i mars 2020, fortsatte att prestera mycket bra med en marginal på 21% men även exklusive Vertemax såg vi marginalerna expandera trots störningarna – marginalen var 8,1 exklusive Vertemax (3,7% i Q4’21 och 2,5 i Q1’21).

Höjer estimat men behåller motiverat värde

Även om bolaget varnar för ökad osäkerhet är tillväxten bred, vi tror vi kan få se ytterligare förvärv i närtid och marginalerna expanderar på ett bra sätt. Uttalandena om framtiden är optimistiska och vi höjer våra estimat med 12-19% 2022-2023e men behåller vårt motiverade värde på 35-37 kr då multiplarna för peer-gruppen har kontraherat.

2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022