Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 May 2019 | BTS Group

Caset intakt – ännu ett rekordkvartal…

BTS fortsätter att skämma bort investerarna med sitt elfte rekordkvartal i rad där nettoomsättningen uppgick till 376 (299) mkr, vilket var drygt 3% över vår prognos. Den starka organiska tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Feb 2019 | BTS Group

Räkna med ännu ett rekordår

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal, i linje med bolagets tidigare omvända vinstvarning. Efter en accelererande organisk tillväxt under 2018, avslutades året starkt med en organisk tillväxt på 24% i Q4’18.…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | BTS Group

Ännu ett rekordkvartal

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på SEKm 377,4 (268,8), vilket var drygt 5% över vår förväntan. Den valutarensade tillväxten uppgick till 30%, med en jämn fördelning mellan…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2018 | BTS Group

Rekordkvartal efter rekordkvartal efter…

BTS redovisar sitt bästa kvartal någonsin vilket därmed utgör bolagets åttonde rekordkvartal i rad sett till nettoomsättning och resultat före skatt. Intäkterna för kvartalet uppgick till SEKm 427 (332), vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2018 | BTS Group

Verksamheten tuggar på i stabil takt

BTS redovisar sitt bästa första kvartal någonsin med en nettoomsättning på SEKm 299,4 (274,0), motsvarande en valutarensad tillväxt på 15%. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 20,4 (16,4) med en rörelsemarginal på…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2018 | BTS Group

BTS bästa kvartal och helår någonsin

BTS redovisar sitt bästa kvartal och helår någonsin. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till SEKm 368 (336), vilket var i linje med vår prognos. Tillväxten blev därmed 16% mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | BTS Group

Två intressanta förvärv bådar för…

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 268,8 (265,3) vilket var ca 9% under våra estimat. Under det tredje kvartalet utvecklades BTS Europa fortsatt tungt men bolaget siktar på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-20 Caset intakt – ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Räkna med ännu ett rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Nov 2018 | BTS Group

Ännu ett rekordkvartal

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på SEKm 377,4 (268,8), vilket var drygt 5% över vår förväntan. Den valutarensade tillväxten uppgick till 30%, med en jämn fördelning mellan organisk och förvärvad tillväxt. EBITA-marginalen dämpas tillfälligt av tillväxtinvesteringar i BTS Nordamerika, vilket resulterade i en EBITA-marginal för koncernen på 11,0% (11,7%), under de 11,5% vi räknade med. På totalen mötte däremot EBITA vår prognos. BTS upprepar helårsprognosen om att resultatet före skatt bedöms bli väsentligt bättre än föregående år, som historiskt har inneburit en tillväxttakt kring 20%. Ledningen nämner även att bolaget arbetar kontinuerligt med en god förvärvspipeline, där vi räknar med fortsatt goda möjligheter till förvärv under 2019. Dagens rapport motiverar svagt positiva estimatrevideringar för 2019-2020, där vi ser att marginaltappet inom BTS Nordamerika är tillfälligt och återgår på kort sikt. Vi kvarstår vid vår syn om att potentialen i aktien är medelhög, till en låg risk.

Stark tillväxt över hela linjen

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på SEKm 377,4 (268,8), vilket var drygt 5% bättre än väntat. Rensat för valuta uppgick tillväxten till 30%. EBITA landade på SEKm 41,6 (31,6), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,0% (11,7%), där vi hade förväntas oss en EBITA-marginal på 11,5%. Med en starkare tillväxt än väntat, men med lägre marginal kom EBITA in i linje mot våra förväntningar. Likt de tidigare kvartalen fortsätter EBITA att växa snabbare än omsättningen, där tillväxten y/y uppgick till 32%. Marginalen tyngs tillfälligt av BTS Nordamerika (46% av försäljningen) där investeringar i coachingverksamheten har gjorts under kvartalet. Samtliga fyra operativa enheter visar positiv valutarensad tillväxt för kvartalet, där primärt BTS Europa (19% av försäljningen) uppvisade en justerad tillväxt på 70%, huvudsakligen drivet av bolagets två senaste förvärv.

Den starka organiska tillväxten bedöms stiga ytterligare

Enligt VD’n ska nästan hälften av bolagets tillväxt utgöras av förvärvstillväxt, och resterande organisk tillväxt. Under Q3’18 växte BTS med 30% valutarensat. Givet den historiska omsättningen av förvärven genomförda i slutet av 2017, bör den organiska tillväxten under Q3’18 uppgå till mellan 10-15%, vilket får anses vara imponerande. Samtidigt nämner ledningen att de ser indikationer om att den organiska tillväxten tar ytterligare fart framgent. Givet bolagets starka utveckling under de första nio månaderna bibehåller BTS sin guidance för 2018 och räknar med att resultatet före skatt blir väsentligt bättre 2018 jämfört med 2017. Historiskt har detta inneburit en tillväxt på resultat före skatt kring 20%, där vi räknar med ett högre tillväxttal för 2018. BTS fortsätter att leta efter nya förvärv där bolaget arbetar aktivt utifrån en god förvärvspipeline. Givet bolagets finansiella ställning, ser vi goda möjligheter till förvärv under 2019.

Tillfälligt marginaltapp inom BTS Nordamerika

Vi räknar med att marginaltappet inom BTS Nordamerika är tillfällig och återgår i närtid samtidigt som den organiska tillväxten bedöms bli svagt stigande. Marginalförbättringarna väntas fortsätta att öka i stabil takt och väntas agera värdedrivande framgent. Med viss valutamedvind och fortsatt stark tillväxt, justerar vi upp försäljningen med nära 6% i år. I övrigt gör vi inga ändringar i estimaten för 2018, och endast marginella förändringar för 2019-2020. Vi kvarstår vid vår vy om att potentialen i aktien är medelhög, till en låg risk.

2018-08-23 Rekordkvartal efter rekordkvartal efter… Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Verksamheten tuggar på i stabil takt Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 BTS bästa kvartal och helår någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Två intressanta förvärv bådar för tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Vi väntar oss fortsatt bra drag i affären Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Näringslivets flygsimulator Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Halvårsutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Halvårsutdelning
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Halvårsutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner