Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i rad med tillväxt i underliggande EBIT. Avvecklingen av Eskilstuna fortlöper enligt plan samtidigt som Lecor Stålteknik börjar se viss effekt av de tidigare insatta åtgärderna. Med tre stabilt starka kvartal i rad öppnar det upp möjligheten till en utdelning för i år. Efter rapporten justerar vi upp vår omsättningsprognos för 2018 och ser en hög kurspotential i aktien till en hög risk.

 

Fortsatt tillväxt i basaffären

Nettoomsättningen för det kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Exklusive verksamheter under omstrukturering växte bolaget med 10% YoY. Under Q3 har stålpriset fallit tillbaka något efter den kraftiga prisökningen under Q2 vilket har resulterat i lagerförluster om SEKm 3. Detta kan jämföras med lagervinster om SEKm 16 samma period föregående år. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) där vår prognos låg på SEKm 25. Den underliggande rörelsemarginalen landade på 2,3% vilket var under vårt estimat på 2,6%.

Tre stabilt starka kvartal i rad

Q3-rapporten markerar tre kvartalet i rad med tillväxt i underliggande EBIT, främst drivet av bättre kostnadskontroll tillsammans med ökade stålpriser. Bolaget bedömer att den svenska och den finska tillverkningsindustrin går fortsatt starkt och ser en fortsatt hög efterfrågan på bolagets huvudmarknader. Bolaget bedömer att stålpriserna fortsatter att stiga under resten av året. BE Group guidar för ett ”väsentligt” bättre resultat för Q4, vilket bör ses i ljuset av ett svagt Q4’16 då BE Group redovisade en nettoomsättning på SEKm 953 och ett resultat efter skatt på SEKm -2.
Det tredje kvartalet tyngs, likt de tidigare kvartalen, av Eskilstuna och Lecor Stålteknik. Totalt har dessa två områden tyngt EBIT med SEKm -30 (-20) de första tre kvartalen där Eskilstuna troligen utgör merparten. BE Group kvarstår vid sin bedömning att Eskilstuna kommer att vara avvecklat under det fjärde kvartalet och noterar att insatta åtgärder för Lecor börjar ge viss effekt.

Chans till utdelning

Bolagets långsikta mål är att uppnå en underliggande EBIT-marginal på minst 5%. Vi bedömer att bolaget har påbörjat resan och tagit ett första kliv mot detta mål genom att avveckla Eskilstuna. Utan Eskilstuna i koncernen borde lönsamheten förbättras markant under 2018 och framåt. Samtidigt ser det allt ljusare ut för Lecor. Mot bakgrund av detta justerar vi upp våra prognoser för 2018. Vi tar även höjd för att rörelsekapitalet kommer att öka i Q4 vilket bidrar till en ökad nettoskuld. Med fyra starka kvartal i rad finns det en möjlighet till en utdelning för 2017. Företagets policy är att dela ut minst 50% av resultatet efter skatt. Mot bakgrund av den höga nettoskulden och det historiskt slagiga resultatet räknar vi med att bolaget delar ut 30% av resultatet efter skatt. Vi bedömer att risknivåen i aktien är hög men justerar upp kurspotentialen från medel till hög.

2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner