Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Ziccum

Analyskommentar

  Analyskommentar Ziccum redovisade ett rörelseresultat på -6,5 mkr i Q4’21, vilket tog helåret 2021 till -21,1 mkr, vilket är helt baserat på kostnader då bolaget inte har någon försäljning.…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2021 | Ziccum

Q2'21

  Ziccum arbetar vidare på den inslagna vägen Ziccum arbetar vidare med deras två huvudsakliga målsättningar; att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | Ziccum

Målsättningarna ligger kvar

Målsättningarna för året består Målsättningarna om att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en plan för att etablera en produktionsanläggning, inklusive nödvändig finansiering samt…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2021 | Ziccum

Odramatisk rapport, men stora planer…

Q4’20-rapporten var odramatisk, även om aktiviteten i bolaget är hög. Ziccum genomförde en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlant, samt presenterade i inledningen av 2021…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jan 2021 | Ziccum

Målsättningar för 2021

Ziccums första huvudmål för 2021 är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner. Huvudmål nummer två innebär att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning,…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | Ziccum

Ett intensivt 2020, präglat av pandemin…

Ziccum har under året arbetat med att anpassa teknologin för industriell produktion, generera nya data för ytterligare patentansökningar, samt att öka medvetenheten hos NGOs. Ett första licensavtal dröjer dock sannolikt…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Aug 2020 | Ziccum

Ziccum - En teknologi på en marknad med…

Efter årets kapitalanskaffningar har Ziccum nu en kassa som räcker för ett par år framöver i väntan på att ingå ett första licensavtal, eller på annat sätt kommersialisera teknologin, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-02-21 Analyskommentar Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2022 | Ziccum

Analyskommentar

 

Analyskommentar

Ziccum redovisade ett rörelseresultat på -6,5 mkr i Q4’21, vilket tog helåret 2021 till -21,1 mkr, vilket är helt baserat på kostnader då bolaget inte har någon försäljning. Likvida medel uppgick till 12,3 mkr vid årsskiftet. Den 16 december 2021 genomförde Ziccum en riktad emission om totalt 44 mkr, som godkändes till sin helhet på en bolagsstämma den 18 januari 2022.

Emissionen gjordes med bakgrund av Ziccums strategi om att stärka fokuset mot covid-19-relaterade vacciner. I samband med detta presenterade bolaget att de färdigställt en Proof of Concept-studie för Ziccums teknologi Laminar Pace (bolagets torkningsteknologi) som kompatibel med fyra olika plattformar för vaccinframställning (PS/VV/IV/VLP). 70% av godkända Covid 19-vacciner, samt 67% av de som genomgår kliniska tester uppges använda någon av dessa plattformar. Ziccum meddelade även att de förväntar sig resultat gällande mRNA-plattformen under H1’22.

Laminar Pace uppges visa på en yield motsvarande mellan 30%-90%+, samt producera material som klarar kraven från WHO CTC (control temperature chain) om att klara temperaturer om 40°C i tre dygn för samtliga fyra plattformar.  Prognoser och motiverat värde är Under Review.

 

2021-08-30 Q2'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Målsättningarna ligger kvar Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Odramatisk rapport, men stora planer framöver Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Målsättningar för 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Stort steg framåt med nytt samarbete Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Eliminera kylkedjan för vaccin Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3