Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
Analys | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll

 

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir lika smutsiga, vilket leder till färre tvättar. Trots att nybilsförsäljningen sjönk med 20% under kvartalet uppvisar fordonssegmentet tillväxt på 8%. Vi tror orsaken är en kombination av att Greenium fortsätter ta marknadsandelar och att tidigare kommunicerade prishöjningar gått bra. Hygien, som är bolagets näst största segment växte med 26% och bolaget ser en normalisering av efterfrågan.

Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser vilket drabbar bolagets inköpspriser. Vi ser därför en fortsatt minskad bruttomarginal 36,3% jämfört med 38,8% föregående år, men en ökning mot föregående kvartal då bruttomarginalen uppgick till 32,6%. Vi tolkar detta som att prisökningarna gett effekt samt att både råvaru- och energipriserna i Europa har kommit ned sedan föregående kvartal.

EBITDA för perioden uppgick till 5,7 mkr (5,3), vilket innebär en EBITDA-marginal om 8,7% (9,3%). Marginalkontraktionen beror på den lägre bruttomarginalen. Clemondo fortsätter att uppvisa god kostnadskontroll vilket återspeglas i att OPEX minskat som andel av omsättningen jämfört med föregående år.

Vi ser positivt på att bruttomarginalen stiger jämfört med tidigare kvartal detta år, samtidigt som ledningen fortsätter uppvisa en god kostnadskontroll. Det är också positivt att segmentet fordon fortsätter att växa trots minskad nybilsförsäljning, vilket vi ser som en indikation på att Clemondo tar marknadsandelar samt att prisökningarna går igenom. Vi återkommer med en djupare analys.

2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023