Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Irisity

Flertalet utmaningar framöver

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2022 | Irisity

Organisk tillväxt accelererar

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Aug 2022 | Irisity

Analyskommentar - Visar på stark…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Irisity

Analyskommentar - School Guard lanseras…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Irisity

Kapitalmarknadsdag sätter tempot framö…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Tillväxt påverkas av…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Irisity

Analyskommentar - Underskattad…

  Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-16 Flertalet utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Organisk tillväxt accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - School Guard lanseras på Google Cloud Marketplace Visa Stäng
2022-05-25 Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Analyskommentar - Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Visa Stäng
Analys | 13 May 2022 | Irisity

Analyskommentar – Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer

 

Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer

Omsättningen i Q1 uppgick till 30 mkr vilket motsvarar en organisk tillväxt om 43% och 165% inklusive Agent VI. Siffran var väsentligt under vårt estimat och går att härleda till lägre up-front projekt intäkter. Detta kan illustreras av att intäkterna i Q4 uppgick till 35,8 mkr. Vi bedömer att avvikelsen delvis går att förklara i ett säsongsmönster i det nya bolaget men framförallt är kopplat till att det finns problem i leverantörsled. Vi ser t.ex. att kunden Axis har leverantörsproblem p.ga. chipbrist. Detta får genomslag i hela ekosystemet och gör att nya projekt försenas. MRR ökar med 6% q/q vilket var under vårt estimat men visar att det finns en fortsatt stark efterfrågan på Irisitys tjänster. Skulle Irisitys organiska tillväxt vara i detta härad samtidigt som Agent VI når tidigare uttalad guidance kommer intäkterna uppgå till ca 200 mkr.

EBITDA uppgick till -4,8 mkr vs vårt estimat om -2 mkr. Siffran är förvisso lägre än vårt estimat men visar att bolagets kostnadsbas är väsentligt lägre än våra antaganden för det konsoliderade bolaget. Bruttomarginalen uppgick till 77% vs våra antagen om 81%. Marginalen tyngs av pilotprojekt. Vi ser dock att bolaget har nått en kritisk massa då bruttomarginalen inte sjunker i samma utsträckning som tidigare p.ga. pilotprojekt. Under Q2-Q3’21 när bolaget genomförde ett antal större piloter sjönk bruttomarginalen till i snitt 58,5%.

EBIT uppgick till -30,4 mkr. Siffran tyngs av att bolaget skriver av goodwill från Agent Vi förvärvet och att denna är upptagen i dollar. Då detta är en rent redovisningsmässig post och inte belastar kassaflödet bedömer vi att fokus bör vara på EBITDA fram tills att bolaget ser över sina redovisningsprinciper. Det operationella kassaflödet uppgick till -10,7 mkr vs vårt estimat om -5 mkr. Givet att den konsoliderade kostnadsbasen är lägre bedömer vi att bolaget kommer vända till positiva kassaflöden under året. Bolaget har dessutom en kassa om 56 mkr och 20 mkr i outnyttjad kredit.

Aktieslutsats
Då vi underskattat volatiliteten i omvärlden och dess inverkan på tillväxten ser vi delar av kursreaktionen som rättfärdigad. Vi anser dock att givet den organiska tillväxten är det lägligt att intressera sig för Irisity på dessa nivåer. Vi ser en lönsamhets expansion under året och skulle volatiliteten i omvärlden minska bedömer vi att en acceleration i tillväxten är möjlig. Vi kommer efter bolagets kapitalmarknadsdag, den 20 maj, göra en lägre samanställning och genomgång av bolaget.

2022-05-12 Analyskommentar - Underskattad volatilitet i intäkterna Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Kommentar kring organisk tillväxt Visa Stäng
2022-02-21 MRR-tillväxt och bruttomarginal når rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Förvärvar Agent Vi Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Tilltagande tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 I linje med våra förväntningar samt bekräftar kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Avtal med Milestone samt positiva signaler ändrar riskbild Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Imponerande SaaS tillväxt i tufft pandemiläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Avtal med Axis ändrar spelplanen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022