Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Ayima

Temporär svaghet men bättre utsikter

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Ayima

Analyskommentar - Starkt helårsresultat…

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Ayima

Stark tillväxt under Q3'21

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Oct 2021 | Ayima

Intressant nisch med lovande utsikter

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-04-12 Temporär svaghet men bättre utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Starkt helårsresultat Visa Stäng
Analys | 25 Feb 2022 | Ayima

Analyskommentar – Starkt helårsresultat

 

Starkt helårsresultat

Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår förväntade nivå om 17 mkr. Intäkterna var samtidigt 163,6 mkr, vilket var 1,6% över våra intäktsestimat 161 mkr. Nettoresultatet steg 119% på årsbasis till 8,9 mkr, vilket var hela 78% högre än vår förväntning om 5 mkr. Totalt sett så ser vi bolagets rapport på helårsbasis som positiv även om både det operationella och fria kassaflödet var svagare än våra prognoser.

Det fjärde kvartalet i sig kännetecknades av flera engångsposter vilket enligt bolaget försvårar en rättvis jämförelse på årsbasis mellan Q4’20 och Q4’21. Ledningen nämner bl.a. nedskrivningar inom FoU-poster, en projektförsening (som nu väntas ge intäkter i innevarande kvartal) samt vissa engångskostnader (delvis relaterade till Covid-19).

Ayima nämner att utsikterna för helåret 2022 ser extremt positiva ut och att nya kontrakt såhär långt i Q1 gör att bolaget förväntar att intäkterna (åtminstone i innevarande kvartal) vida överstiger befarade kostnadsökningar. Den förväntade utvecklingen är i linje med vår nuvarande helårsprognos för 2022 både vad gäller intäkter, EBITDA samt nettoresultat.

Våra estimat samt vårt motiverade värde för aktien är för närvarande oförändrade, men vi återkommer med uppdaterade tal efter diskussion med bolagets ledning. Notera att Erik Penser Bank även är i processen att genomföra ett analytikerbyte gällande Ayimas aktie.

2021-11-11 Stark tillväxt under Q3'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Intressant nisch med lovande utsikter Ladda ner | Visa Stäng