Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Sensys Gatso Group

Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jun 2023 | Sensys Gatso Group

Uppdaterade prognoser och nytt motiverat…

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Högre i kostnader för att klara tillv…

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - En svag Q1 y/y

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Urstark orderingång och marginalförbä…

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Urstark orderingång…

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Stark orderingång men stort kontrakt…

  Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-18 Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Uppdaterade prognoser och nytt motiverat värde efter 2023 guidning och omvänd split Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Högre i kostnader för att klara tillväxt och vinterväder tynger i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - En svag Q1 y/y Visa Stäng
2023-02-24 Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Urstark orderingång och bra avslutning på året Visa Stäng
2022-11-18 Stark orderingång men stort kontrakt pausas Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Stark orderingång och det kommer mer Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Kontrakt med trafikverket Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Order till trafikverket passerar utan överklagande Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande Visa Stäng
2022-08-22 Solid Q2'22 på alla punkter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Stark rapport på alla punkter Visa Stäng
Analys | 18 Aug 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar – Stark rapport på alla punkter

 

Sensys Gatso rapporterade ett EBIT på 7,1 mkr i Q2’22 (4,6 mkr). Försäljningen på 125 mkr var stabil jämfört med Q2’21. Orderingången, som är volatil, var synnerligen stark, och landade på 240 mkr, +411% y/y. 100% av orderingången bestod av TRaaS-kontrakt, vilket ytterligare förstärker den underliggande och dramatiska förflyttningen bort från produkter och till service och återkommande intäkter. TrRaaS försäljningen, som växte med +19% i kvartalet, uppgår nu till 59% av den totala omsättningen, vilket är nära det långsiktiga målet på 60%.

Sammanfattningsvis fortsätter bolaget att uppvisa en marginalförbättring, som i kombination med ökade intäkter inom TRaaS och starka orderingångssiffor bör leda till en tydlig omvärdering av aktien.

 

2022-05-31 Analyskommentar - Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Visa Stäng
2022-05-02 Fortsatta bevis på strukturell förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Visa Stäng
2022-02-24 Förbättring av marginalen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Tydlig marginalförbättring i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Stabilt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Sensys Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Kommentar efter Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Tankar om 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Omsättning ökar med 80 % Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Sensys Gatso - Goda tider i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Sensys Gatso Group - Flera rekordnoteringar hittills i år Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Sommarhalvår med rekordorderingång Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 God TRaaS-tillväxt och låg Covid-påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Lovande uppsving i momentum och utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Ihållande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Visa Stäng

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023