Senaste analysen | 15 May 2023 | Devyser

Ljusa framtidsutsikter

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2023 | Devyser

Analyskommentar - Bra fart i Q1

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Devyser

Perfekt match med Thermo Fisher

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2023 | Devyser

Analyskommentar - Genombrottsavtal med…

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Devyser

Tillväxtcaset solitt

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2023 | Devyser

Analyskommentar - Q4’22 ännu ett…

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Devyser

Analyskommentar - Reserverar retroaktiv…

  Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-05-15 Ljusa framtidsutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Analyskommentar - Bra fart i Q1 Visa Stäng
2023-04-25 Perfekt match med Thermo Fisher Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Analyskommentar - Genombrottsavtal med Thermo Fisher Visa Stäng
2023-02-27 Tillväxtcaset solitt Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Analyskommentar - Q4’22 ännu ett kvartal med stark tillväxt, men även höga kostnader Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Reserverar retroaktiv branschavgift Visa Stäng
2022-12-02 Lockande läge inför 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Analyskommentar - Stabil utveckling i Q3 Visa Stäng
Analys | 10 Nov 2022 | Devyser

Analyskommentar – Stabil utveckling i Q3

 

Nettoomsättningen ökade med 28,1 procent i kvartalet till 31,2 mkr (24,3), en stark utveckling men snäppet under vår förväntan som låg på 32,3 mkr. Bruttomarginalen överraskade positivt och steg till 84,3 procent (78,6) mot förväntat 78 procent. Även rörelsekostnaderna var lägre än vad vi räknat med, vilket därmed gav stöd för EBIT, som hamnade över vår förväntan och uppgick till -8,2 mkr (-2,5) mot förväntat -11,1 mkr.

Finansiellt är läget mycket stabilt och bolaget hade per den sista september likvida medel om 382,2 mkr, där kassaflödet från rörelsen under perioden uppgick till -11,8 mkr.

Att tillväxten kom in under tillväxtmålet på 30 procent ser vi som en tillfällig företeelse och inget vi oroas över. Bolaget uppger att juli var lite svagt, men att försäljningen därefter stärkts och september var rekordstarkt. Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 96-98 kr. Vi kommer att återkomma med uppdaterade estimat.

2022-11-09 Analyskommentar - Ökar satsningarna i USA Visa Stäng
2022-11-08 Tillväxt i sitt DNA Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023