Senaste analysen | 8 Jul 2022 | Instalco

Trenderna på väg att vända

  Estimattrenden verkar ha planat ut… Instalcos aktie har gått sämre än peers sedan universet toppade ur under H2’21. Vi tror detta beror på att oro för den organiska tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Instalco

Tillfällig marginalpress men historiskt…

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten är volatil mellan kvartalen men det är ändå positivt att den var 8% i Q1, även om det delvis…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2022 | Instalco

Analyskommentar - Accelererande tillvä…

  Accelererande tillväxt med marginalerna under tillfällig press Med organisk tillväxt på 8% växte Instalco omsättningen med 33% i Q1. Tillskottet från M&A är på historiskt höga nivåer. Sjukfrånvaron var…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Apr 2022 | Instalco

Analyskommentar - sjuktal och högre…

  sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1 Vi har deltagit i ett möte med Instalcos ledning. Även om efterfrågan är fortsatt mycket god, finns det ett par…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2022 | Instalco

Analyskommentar - Gör stort förvärv

  Gör stort förvärv Instalco har meddelat att de planerar att förvärva 70% av Highcon, en Härnösand-baserad uthyrare och intallatör av industriställningar och olika typer av väderskydd. Highcon hade en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Instalco

Marginalpressen är övergående

  Bra organisk tillväxt och högsta förvärvstakten någonsin Den organiska tillväxten var precis som den brukar volatil under året men var 4% på helåret och slutade året på starka 7%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Feb 2022 | Instalco

Justerar antal aktier för split

  Sänker motiverat värde efter split Instalco har genomfört en uppdelning (aktiesplit) av varje aktie på fem aktier. Som en följd justerar vi vinst per aktie samt sänker motiverad kurs…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-08 Trenderna på väg att vända Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Tillfällig marginalpress men historiskt hög förvärvstakt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Analyskommentar - Accelererande tillväxt med marginalerna under tillfällig press Visa Stäng
2022-04-07 Analyskommentar - sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1 Visa Stäng
Analys | 7 Apr 2022 | Instalco

Analyskommentar – sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1

 

sjuktal och högre priser kommer drabba marginalerna i Q1

Vi har deltagit i ett möte med Instalcos ledning. Även om efterfrågan är fortsatt mycket god, finns det ett par marginalhämmande faktorer. Dels var sjuktalen extremt höga under de första sex veckorna av 2022 och dels har råmaterialpriserna fortsatt stiga. De såg 10-12% prishöjningar i april och har redan blivit aviserade om ytterligare höjningar i maj för råmaterial.

Bolaget har aldrig mött den typ av råmaterialprishöjningar som de ser nu, och detta är stundtals svårt för dotterbolagen att hantera. Q4-marginalen drabbades av råvaruprishöjningarna i augusti, eftersom en del av portföljen är fastprisprojekt som hade tagits innan råvarupriserna ökade. Flera av dessa projekt kommer att ha fasats ut, men det har tillkommit nya projekt, även om andelen fastprisprojekt har minskat. Bolaget har lagt sig högre prismässigt, för att minska risken för felprissatta projekt. Ledningen påpekade att det finns spelare i marknaden som tar projekt på lägre nivåer, vilket Instalco inte är villiga att göra. Ledningen varnade ändå för att det inte är säkert att de på kort sikt kommer kunna kompensera fullt ut för de priskökningar på råmaterial som bolaget möter.

Även om efterfrågan inte har påverkats nämnvärt än så länge – byggefterfrågan verkar vara fortsatt god – så finns det en gräns och aprilhöjningarna kommer vara ganska avgörande. Vi återkommer med eventuella estimatförändringar.

2022-03-15 Analyskommentar - Gör stort förvärv Visa Stäng
2022-02-21 Marginalpressen är övergående Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-03 Justerar antal aktier för split Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Högsta förvärvstakten någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Den höga förvärvstakten lär fortsätta Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 Tillväxt och marginal borde accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Bygger ett nytt bolag Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Instalco - förvärv håller tillväxten uppe Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Instalco Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Tillväxten rullar vidare Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Tillväxtcaset intakt Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-15 Förvärvsmaskinen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3