Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Diamyd Medical

DIAGNODE-3 har startat

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Första patient…

  Rapportkommentar Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
Analys | 22 Jun 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar – Rapportkommentar

 

Rapportkommentar

Diamyd rapporterade under morgonen sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Rörelseresultatet för perioden kom in på -17,6 mkr (-32,7) med ett fritt kassaflöde på -56,0 mkr (-28,0). Kassapositionen inklusive kortfristiga placeringar låg i slutet av kvartalet på cirka 193 mkr, vilket vi bedömer finansierar bolaget en bra bit in i 2023.

Under kvartalet har bolaget uppnått en viktig milstolpe i och med inkluderingen av första patienten i DIAGNODE-3 – fas III-studien med diabetesvaccinet Diamyd. Studien rekryterar för närvarande på flertalet kliniker i Europa och i VD-ordet upprepas ambitionen att få med amerikanska patienter i studien genom att lösa de utestående frågorna från FDA i tid.

Vidare har det kliniska underlaget för diabetesvaccinet stärkts genom flertalet publikationer i referatgranskade tidskrifter. Vår bedömning är att publikationerna stödjer rationalen för diabetesvaccinet Diamyd i den patientpopulation som nu studeras i den pågående fas III-studien DIAGNODE-3.

Vi återkommer med en analysuppdatering inom kort.

 

2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023