Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Snygg finansieringslösning

  Försäljning i linje med våra förväntningar Hansa presenterade under gårdagen sin rapport för det andra kvartalet. Försäljningen i kvartalet kom in på 26,4 mkr (4,5), varav 19,5 mkr (0,0)…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Hansa presenterade idag sin rapport för det andra kvartalet. Försäljningen i kvartalet kom in på 26,4 mkr (4,5), varav 19,5 mkr (0,0) representerade produktförsäljning av Idefirix i Europa. Under…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Första patient…

  Första patient rekryterad till PAES-studien Hansa meddelade idag att första patienten behandlats inom ramen för den europeiska PAES-studien (post-authorisation efficacy study) med Idefirix. Totalt kommer 50 vuxna högsensitiserade njurtransplantationspatienter med…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jun 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Idefirix rekommenderas…

  Idefirix rekommenderas av NICE Hansa meddelade under förra veckan att Idefirix har rekommenderats av NICE för behandling av högsensitiserade patienter som genomgår en njurtransplantation. NICE är ett rådgivande organ…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - AMR-studien…

  AMR-studien fullrekryterad Hansa meddelade under morgonen att den sista patienten har rekryterats till fas II-studien med imlifidase inom AMR (antikroppsmedierad avstötning) efter njurtransplantation. I studien har 20 patienter randomiserats…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Stark försäljning i kvartalet

  Q1-rapporten Hansa släppte igår sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna under perioden uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Rörelseresultatet kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Hansa släppte idag sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna i kvartalet uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Vi har inga publicerade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-20 Snygg finansieringslösning Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-07-12 Analyskommentar - Första patient rekryterad till PAES-studien Visa Stäng
2022-06-20 Analyskommentar - Idefirix rekommenderas av NICE Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - AMR-studien fullrekryterad Visa Stäng
2022-04-22 Stark försäljning i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
Analys | 21 Apr 2022 | Hansa Biopharma

Analyskommentar – Rapportkommentar

 

Rapportkommentar

Hansa släppte idag sin rapport för det första kvartalet 2022. Intäkterna i kvartalet uppgick till 30,3 mkr (9,0), där produktförsäljningen stod för 24,2 mkr. Vi har inga publicerade kvartalsestimat för Hansa, men våra helårsestimat för 2022 ligger på 107 mkr, vilket indikerar att försäljningen i kvartalet var stark.

Rörelseresultatet kom in på -135 mkr (-104). Kassapositionen i slutet av kvartalet, inklusive kortfristiga placeringar, var cirka 754 mkr. Vi bedömer fortsatt att nuvarande kassa räcker en bit in i 2023.

Under kvartalet har Hansa erhållit positiva besked från flera viktiga marknader (bl.a. Tyskland och Frankrike) angående kostnadsersättning för Idefirix. Detta är mycket viktiga nyheter för bolaget och en grund för en fortsatt försäljningstillväxt i Europa.

Rekryteringen till pågående kliniska studier har accelererat över flera fronter och närmast väntar vi oss en utläsning av fas II-studien inom AMR i slutet av 2022.

Sammanfattningsvis: Rakt igenom positiv Q1-rapport från Hansa. Det största glädjeämnet i rapporten är den ökade produktförsäljningen av Idefirix.

2022-04-19 Analyskommentar - Godkännande att starta fas III-studie inom anti-GBM Visa Stäng
2022-02-07 Händelserik period Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Ingen dramatik i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Den som väntar på något gott Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Q2 - lansering fortgår enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Många skott på mål Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3