Datum Titel Alternativ
2022-02-25 Q4 i enlighet med förväntan Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Feb 2022 | Skogsfond Baltikum

Q4 i enlighet med förväntan

 

Q4 och 2021

Skogsfond Baltikum redovisar ett NAV vid utgången av Q4 som uppgick till 108,7 EUR (1 113 kr) vilket kan jämföras med NAV vid Q3 som uppgick till 1 084 kr per aktie. Innehaven per utgången av 2021 uppgick till 7 763 HA och förvärvstakten är därmed i linje med våra förväntningar för året. För 2021 redovisades värdeförändring för skog om totalt EUR 1 835 t.

Redo för högre förvärvstempo

Vid utgången av Q4 hade bolaget en belåningsgrad om 31% (24%), och en kassa om EUR 1 600 t. Efter emissionen som avslutades under Q1 tillförs bolaget ca 24 mkr före kostnader, vilket gör att bolaget har resurser för att fortsätta förvärva under inledningen av 2022. Vi bedömer fortsatt att bolaget har potential att uppnå den egna målvolymen för fonden om EUR 50m, men detta kräver ytterligare kapitalanskaffningar.

Oförändrat motiverat värde

Vi bedömer att marknaden är fortsatt lukrativ och att ackumulerade innehav kan generera attraktiva premier vid försäljning. Q4 var i stort i linje med våra förväntningar och vi justerar vårt motiverade värde till 1 200 – 1 250 kr per aktie (1 170 – 1 220), vilket drivs av kursutvecklingen EUR/SEK. Bolaget handlas för tillfället till en rabatt mot NAV om 18 %.

2022-02-24 Analyskommentar - Första kommentar på Q4 Visa Stäng
2022-01-28 Nyemission möjliggör fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Rapport för H1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Nav-uppdatering Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 Avslutar händelserikt år Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Substansvärdet ökar i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Planenliga förvärv under perioden Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Pengar växer på träd Ladda ner | Visa Stäng