Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Kinpeygo godkänt i EU…

  Calliditas meddelade under fredagen att europeiska kommissionen har utfärdat ett villkorat godkännande för Kinpeygo (Nefecon) som behandling av patienter med IgA nefrit. Labeln för Kinpeygo är mycket lik den…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jun 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Förbereder at-the-…

  Förbereder at-the-market-program Calliditas meddelade under gårdagen att bolaget har genomfört en nyemission av 5 908 018 C-aktier och direkt återköpt dessa. Syftet med detta är att säkra framtida leverans…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Positivt utlåtande fr…

  Positivt utlåtande från EMA Calliditas fick under eftermiddagen ett positivt utlåtande från EMA gällande ett villkorat marknadsgodkännande i Europa för bolagets produkt Kinpeygo (formellt godkännande i kommissionen inom 60…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Bra start på lanseringen

  Rapportkommentar Calliditas presenterade under onsdagen sin Q1-rapport – det första kvartalet med försäljning av TARPEYO i USA. Nettoomsättningen kom in på 49,7 mkr, varav 18 mkr var produktförsäljning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Rapportkommentar Calliditas presenterade idag sin Q1-rapport – det första kvartalet med försäljning av TARPEYO i USA. Nettoomsättningen kom in på 49,7 mkr, varav 18 mkr var produktförsäljning av TARPEYO.…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Första patient…

  Första patient rekryterad till setanaxib-studie Calliditas meddelade idag att första patienten har blivit rekryterad till en fas II-studie inom huvud-hals-cancer med bolagets läkemedelskandidat setanaxib. Beskedet var väntat, men likväl…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Apr 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar - Everest Medicines…

  Everest Medicines presenterar Kina-data Calliditas partner Everest Medicines meddelade under morgonen positiva data för Nefecon/TARPEYO i Kina. Effektdata i de kinesiska patienterna är i linje med den som låg…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Analyskommentar - Kinpeygo godkänt i EU Visa Stäng
2022-06-21 Analyskommentar - Förbereder at-the-market-program Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Positivt utlåtande från EMA Visa Stäng
Analys | 19 May 2022 | Calliditas Therapeutics

Analyskommentar – Positivt utlåtande från EMA

 

Positivt utlåtande från EMA

Calliditas fick under eftermiddagen ett positivt utlåtande från EMA gällande ett villkorat marknadsgodkännande i Europa för bolagets produkt Kinpeygo (formellt godkännande i kommissionen inom 60 dagar). Labeln för Kinpeygo är liknande den som läkemedlet fått i USA, vilket var enligt våra förväntningar.

Vi räknar med att försäljningen i Europa kan påbörjas tidigt under hösten. Vi bedömer att godkännandet kommer att trigga en milstolpesbetalning från partnern STADA i Q3 (vi modellerar 112 mkr).

Vi hade till stor del tagit höjd för ett godkännande i våra prognoser, vilket innebär att vårt motiverade värde på 290–300 kronor per aktie står fast även efter detta besked.

2022-05-19 Bra start på lanseringen Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-17 Analyskommentar - Första patient rekryterad till setanaxib-studie Visa Stäng
2022-04-06 Analyskommentar - Everest Medicines presenterar Kina-data Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Förskjuten tidslinje i Europa Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Uppdatering kring Nefecon/TARPEYO i Kina Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Utvidgar samarbete med Everest Medicines Visa Stäng
2022-02-25 Transformativt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-12 Redo för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Accelererat godkännande i hamn Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Besked inom en månad Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 Avgörande besked dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-30 Sanningens ögonblick Ladda ner | Visa Stäng